บิงโกพยัญชนะไทย

1492
ภาพประกอบไอเดีย บิงโกพยัญชนะไทย

ชวนเด็ก ๆปฐมวัยร่วมกันเล่นเกมบิงโกพยัญชนะไทย

เป้าหมาย : การเรียนรู้พยัญชนะไทย


ขั้นนำ : การเรียนรู้พยัญชนะไทยผ่านเกมบิงโก โดยครูใช้คำถามนำชวนพูดคุยเกี่ยวกับการเล่นบิงโกเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก พร้อมอธิบายวิธีการเล่นและอุปกรณ์


ขั้นสอน : สร้าง : ครูชวนเด็ก ๆ สร้างแผ่นเกมบิงโกผ่านศิลปะสร้างสรรค์โดยให้เด็ก ๆ ออกแบบด้วยตนเองว่าจะใส่รูปภาพหรือพยัญชนะไทยตามจิตนาการ และช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์การเล่น ได้แก่ ฝาขวดน้ำ ลูกปิงปอง กล่อง สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับกติการการเล่น

เล่น : พาเด็กๆเล่นเกม โดยครูเป็นผู้ดำเนินรายการสร้างสถานการณ์เหมือนเล่นที่งานวัด ให้ผู้โชคดีออกมาจับลูกบอลพยัญชนะจากกล่องชิงโชค หากใครมีพยัญชนะที่ได้ในใบบิงโกให้นำฝาขวดไปวาง เล่นจนกว่าจะมีคนบิงโก

แบ่งปัน : ผู้ชนะเป็นคนเริ่มเกมและร่วมกันอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะที่บิงโก เด็ก ๆ ร่วมกันผสมคำและแต่งประโยคจากพยัญชนะที่ได้

ขั้นสรุป : รด็ก ๆ ร่วมกันพูดคุย สะท้อนความรู้สึกและสิ่งที่ได้จาการจากการเล่นเกมบิงโกพยัญชนะไทย

2
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
1
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน