รับเครื่องดื่มอะไรดีคะ?

5563
ภาพประกอบไอเดีย รับเครื่องดื่มอะไรดีคะ?

สอนความเข้มข้นของสารละลาย ผ่านการชงเครื่องดื่ม

เป้าหมายการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นตามที่กำหนด

2. นักเรียนเข้าใจความหมายของสารละลายและองค์ประกอบของสารละลาย


ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

จินตนาการ

1. Check in ความรู้สึกของนักเรียนผ่านหัวข้อ “เปรียบเทียบอารมณ์/ความรู้สึกกับเมนูน้ำหวาน”

2. ทบทวนการอธิบายความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ผ่านกิจกรรม “เปิดป้ายทายคำตอบ” โดยมีกติกาดังนี้

  • นักเรียนคนที่ 1 เลือกคำถามจากการเปิดแผ่นป้ายโฆษณา
  • ตอบคำถามเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายภายใน 5 วินาที หากตอบถูกจะได้รับเป็นคะแนนของกลุ่มตนเอง
  • ทำซ้ำข้อ 2.1 – 2.2 โดยเปลี่ยนนักเรียนไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน อาจใช้วิธีการสุ่มรายชื่อจากวงล้อ หรือ Classdojo ตามสะดวก

3. ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ ASMR ชานมไข่มุก แล้วชวนนักเรียนพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารละลาย


ขั้นสร้าง

1. ให้นักเรียนทำกิจกรรม “คนละคำ” โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • ครูกำหนดโจทย์ว่า “นึกถึงเครื่องดื่ม นึกถึงอะไร”
  • นักเรียนแต่ละคนพูดชื่อเครื่องดื่มคนละ 1 ชื่อ เรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ำกัน (เล่น 2 - 3 รอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน)

2. ครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสวมบทบาทเป็นพนักงานชงเครื่องดื่ม ณ CHEMIST Cafe' ซึ่งต้องรับออเดอร์เครื่องดื่มจากลูกค้าตามที่ลูกค้า (ครูที่เลือกเป็นคณะกรรมการ/เพื่อนต่างกลุ่ม) ต้องการ มาชงและเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ลูกค้า

3. นักเรียนออกแบบเมนูเครื่องดื่ม รวมถึง Packaging ตามสไตล์ของกลุ่มตนเอง แต่ความเข้มข้นของสารละลายขึ้นอยู่กับลูกค้า

4. นักเรียนร่วมกันกำหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการดื่มเครื่องดื่ม


ขั้นเล่น

1. แจกเงิน (แบงค์กาโม) ให้แต่ละกลุ่มเพื่อใช้ในการซื้อของในกองกลาง (หากกลุ่มใดต้องการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม) โดยแบ่งเงินกลุ่มละเท่า ๆ กัน

2. ลงมือชงเครื่องดื่มตามออเดอร์ของลูกค้า กำหนดเวลา 40 นาที พร้อมทั้งเขียนส่วนประกอบของเครื่องดื่มลงในใบ Order “เมนูน้ำหวาน” และคำนวณร้อยละความเข้มข้นของส่วนประกอบแต่ละชนิดลงในใบ Order


ขั้นแบ่งปัน

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน กลุ่มละ 3 นาที

2. ลูกค้า (ครูที่เลือกเป็นคณะกรรมการ/เพื่อนต่างกลุ่ม) ประเมินความพึงพอใจและให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบเครื่องดื่มทั้งรสชาติตามที่สั่ง รวมถึง Packaging


ขั้นสะท้อน

1. นักเรียนร่วมกันถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรม โดยครูใช้คำถามดังนี้

  • รู้สึกอย่างไรกับการทำกิจกรรมในวันนี้
  • สิ่งที่นักเรียนทำได้ดี/ประทับใจในการเรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
  • กิจกรรมในวันนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: เมนูน้ำหวาน.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 7 ครั้ง


3
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
1
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน