ลงไอเดียแล้วได้เกียรติบัตร สำหรับช่วงนี้ !!!

7274
ภาพประกอบไอเดีย ลงไอเดียแล้วได้เกียรติบัตร สำหรับช่วงนี้ !!!

ทางสภาการศึกษาเปิดแคมเปญ ชวนคนมาส่งไอเดียการสอน พลิกโฉมการศึกษาไทย

เพียงเขียนไอเดียผ่านหน้า www.inskru.com/create

แล้วกดเข้าร่วมกิจกรรมแมวมอง ภายในวันที่ 28 มี.ค. 2564 นี้

.

โดยจะต้องเป็นไอเดียการสอนที่ทำให้เด็กเป็นรู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม พลเมืองที่เข้มแข็ง อย่างน้อย 1 อย่าง และคนอื่นอ่านเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับห้องเรียนตัวเองได้


1.ผู้เรียนรู้ = ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้ความชอบความถนัดของตนเอง, มีเป้าหมายและพยายามพัฒนาให้สำเร็จ, พึ่งพาตนเองและจัดการอารมณ์ตัวเองได้, มีความสุขและพอใจในชีวิต

 


2.ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม = ส่งเสริมให้ผู้เรียนเปิดใจ เปิดรับมุมมอง ทำงานกับผู้อื่นได้, คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดสร้างสรรค์, สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า3.พลเมืองที่เข้มแข็ง = ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้ถูกผิด, ปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิ และหน้าที่ของตนเอง, อยู่บนหลักประชาธิปไตย มีความยุติธรรม และเท่าเทียม, มีจิตอาสา ทำเพื่อส่วนรวมดูตัวอย่างไอเดียที่ได้รับเกียรติบัตรได้ที่นี่

https://inskru.com/idea/-MOaOxZQgc2iPgGV2gcl

.

.

เงื่อนไขการรับเกียรติบัตร

๑) เป็นไอเดียการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม พลเมืองที่เข็มแข็ง (อย่างน้อย ๑ ข้อ)

๒) เป็นไอเดียที่อ่านเข้าใจ ผู้อื่นสามารถเห็นภาพการปฏิบัติ และนำไปประยุกต์ใช้กับห้องเรียนตัวเองได้

[เกียรติบัตรจะจัดส่งไปทางโปรไฟล์ของเว็บไซต์ เมื่อ Admin ได้ทำการตรวจสอบ]


หากส่งภายในวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๔ มีโอกาสได้รางวัล Learning Designer รุ่นที่ ๒ จากสภาการศึกษา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดโครงการได้ที่นี่ (คลิก) 

.

มาส่งกันเยอะ ๆ น้า

รับเกียรติบัตรได้ผ่านทางหน้าโปรไฟล์ 🤩🤩🤩

4
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
1
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline