icon
giftClose
profile

สตอรี่บอร์ด บทพากย์เอราวัณ ตอนศึกอินทรชิต

36822
ภาพประกอบไอเดีย สตอรี่บอร์ด บทพากย์เอราวัณ ตอนศึกอินทรชิต

เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องลับ (ลับสมอง) นักเรียนรับบทเป็น โคนัน นักสืบยอดโคนม

๑. นักเรียนสแกน QR Code ๑ และ ๒ ที่ครูติดบนกระดานและปฏิบัติตามคำสั่งใน QR Code

๒. มี QR Code ซ่อนอยู่ให้ห้องเรียน นักเรียนแต่ละทีมต้องช่วยกันหา ถ้าหาเจอและปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องจะได้ข้อละ ๓ คะแนน นักเรียนนำเสนอ เรื่องราวที่ตนเองหาเจอได้ทีมละ ๕ คะแนน

#Storyboard เมื่อนักเรียนหาและปฏิบัติตามคำสั่งครบแล้วให้นำไปติดไว้บนกระดาน จากนั้น แต่ละกลุ่มออกไปเล่าเหตการณ์ต่าง ๆ ที่ตอนได้ทำจาก QR Code ให้เพื่อนฟัง โดยการเล่าเหตุการณ์ต่อกันไปเรื่อย ๆ จนถึงกลุ่มสุดท้าย เหตการณ์สุดท้าย เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม เพื่อนสอนเพื่อน โดยครูเป็นโค้ช

๓. หากครูหรือเพื่อน ๆ กลุ่มอื่น มีคำถามเพิ่มเติมและนักเรียนตอบได้จะได้เพิ่ม ๒ คะแนน

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(33)
เก็บไว้อ่าน
(10)