เข้าสู่ระบบ

ใจเขา ใจเรา

33298
ภาพประกอบไอเดีย ใจเขา ใจเรา

กิจกรรม ใจเขา ใจเรา เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คนที่ทำกิจกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเอง เพื่อนครู หรือนักเรียน ได้เห็นถึงปัญหาและเข้าใจการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหามากขึ้น เพื่อความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในอนาคตครับ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ครูปอนด์ ไมีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาสร้างความสุขครั้งใหม่ ผ่านทางโปรแกรม zoom ซึ่่งเป็นการสัมมนาที่วิทยากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าใจตนเอง เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร และเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา ซึ่งมีกิจกรรมหนึ่งในนั้นที่วิทยากรก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าคืออะไร แต่ท้ายที่สุดสรุปได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างบุคคล หรือภายในองค์กร ก็ล้วนแล้วแต่การขาดสติและคิดไปเอง ครูปอนด์จึงได้นำแนวคิดนี้มาให้นักเรียนในชั้นเรียนของครูปอนด์ได้ลองทำ ใช้เวลาไม่ถึง 20 นาที แต่หลังจากจบกิจกรรมนี้ (จริงๆก็เริ่มฮือฮาตั้งแต่ช่วงกลางกิจกรรมแล้ว) นักเรียนมาบอกขอบคุณที่ตอนนี้เขารับมือกับปัญหาที่เขาพบเจอและกำลังไม่สบายใจอยู่ ครูปอนด์เลยคิดว่า หากนำมาแบ่งปันให้เพื่อนครูได้รู้ และได้เอาไปใช้ น่าจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนได้ หรือแม้แต่ตัวเราเองถ้าลองทำกิจกรรมนี้ดูก็จะเข้าใจปัญหาในชีวิตมากขึ้นครับ


กิจกรรมเริ่มโดย ใช้กระดาษ 1 แผ่น (มีตัวอย่างใบงานให้ดาวโหลดไปใช้ได้เลยนะครับ)

...

บรรทัดแรก จงบอกบุคคลที่เรามีปัญหาด้วย เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน เป็นต้น

...

บรรทัดต่อมา ให้วาดตาราง 4 ช่้อง ใส่เลข 1 - 4 ลงไปในช่องตาราง

...

โดยเขียนข้อความกำกับช่องตาราง ดังนี้

1) พฤติกรรมที่เขาทำ/แสดงออก 

2) สิ่งที่ฉันเห็น/รู้สึก

3) พฤติกรรมที่ฉันทำ/แสดงออก

4) สิ่งที่เขาเห็น/รู้สึก

...

จากนั้น กรอกข้อมูล ข้อ 1)-3) (ยังไม่กรอก ข้อ 4) นะครับ)

...

เมื่อเสร็จแล้ว หันหาคนที่นั่งข้างๆ พูดเฉพาะข้อ 3) พฤติกรรมที่ฉันทำ/แสดงออก 

...

ความเห็น ความรู้สึก ของคนข้างๆ หลังจากฟังพฤติกรรมของเราแล้ว ลงในข้อ 4) 

....

จากการทดลองของครูปอนด์เอง และจากการสอบถามกับนักเรียนที่ลองทำ ทุกคนบอกว่า ไม่มีใครตีความสิ่งที่ตัวเองแสดงออกในข้อ 3) ได้ตรงกับความรู้สึกในข้อ 2) เลยสักคนเดียว

...

คุณครูสามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่เราแสดงออกมานั้น ถ้าคนที่เราต้องการให้เขารู้นั้นเขารู้ได้โดยง่าย ปัญหาต่างๆ คงไม่เกิดขึ้น ดังนั้นหากเราต้องการแก้ปัญหา เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารและจงอย่าคาดหวังว่าคนรอบตัวจะเข้าใจในสิ่งที่เรารู้สึก เพราะเราเองอาจจะไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่า สิ่งที่เราเห็นเขาทำในข้อ 1) นั้น เขาต้องการสื่ออะไร แต่เราก็ได้ตีความไปเองแล้วในข้อ 2) ครูไม่สามารถแก้ปัญหาให้นักเรียนได้ทุกเรื่อง แต่ครูสามารถแนะวิธีการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้ ส่วนปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ ต้องขึ้นกับตัวนักเรียนเองครับ

...

ตัวอย่างใบกิจกรรมที่เอาไปเล่นกับเด็กครับ (ของจริงเป็นลายมือ แต่กลัวอ่านไม่ออก เลยพิมพ์มาให้ดูครับ)ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: กิจกรรม ใจเขา ใจเรา.docx

ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง


8
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
3
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline