เรียนตัวละครวรรณคดีรามเกียรติ์ ผ่านการลงมือทำ

4331
ภาพประกอบไอเดีย เรียนตัวละครวรรณคดีรามเกียรติ์ ผ่านการลงมือทำ

เชื่อว่าครูหลายคน ต้องเคยสอนลักษณะของตัวละครวรรณคดีไทยให้กับเด็ก ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี #กิจกรรมหน้ากากตัวละครช่วยคุณได้

เชื่อว่าครูหลายคน ต้องเคยสอนลักษณะของตัวละครวรรณคดีไทยให้กับเด็ก ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี


บางทีคุณครูมีแค่ข้อมูลลักษณะตัวละคร จะทำอย่างไรให้เด็กเห็นภาพ และเกิดการจดจำได้

ครูไกด์เลยใช้วิธีให้เด็กลงมือทำเพื่อให้เกิดการจำ และฝึกทักษะอื่น ๆ ด้วยการทำหน้ากากตัวละครขึ้น

ครูไกด์ขออธิบายขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

การให้ข้อมูล

ขั้นตอนนี้คุณครูให้ข้อมูลลักษณะของตัวละคร อาจจะเป็นจากการการอ่านวรรณคดี การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


การสร้างปัญหาที่ท้าทาย

ขั้นตอนนี้คุณครูให้โจทย์คือ “กล่องลัง” และสร้างปัญหาคือ “หน้ากากตัวละคร”


การวางแผน

ขั้นตอนนี้คุณครูให้นักเรียนวางแผนร่วมกัน ออกแบบหน้ากากอย่างสร้างสรรค์ ตามลักษณะของตัวละครที่แต่ละกลุ่มได้รับ


การลงมือปฏิบัติ

ขั้นตอนนี้นักเรียนก็จะลงมือทำหน้ากากตัวละคร ตามที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้ ขั้นตอนน้ีจะช่วยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น. และการเคารพความคิดเห็นของเพื่อน จนได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์


การสะท้อนคิด

ขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายผลหลังการลงมือปฏิบัติ ให้กลุ่มอื่นได้ทราบทั้งชั้นเรียน เพื่อเป็นการและเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมชื่นชมผลงานของเพื่อนร่วมชั้น


ผลที่ได้จากการทำกิจกรรม

  1. ฝีกทักษะการคิดสร้างสรรค์
  2. ฝึกทักษะการวางแผน แก้ไขปัญหา
  3. ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  4. ฝึกการลงมือปฏิบัติ
  5. ปลูกฝังความพอเพียง


#วรรณคดีไทยไม่ใช่เรื่องล้าหลัง และไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 13

ชื่อไฟล์​: 9811316D-45B8-443C-A523-4058AE3A19D4.png

ดาวน์โหลดแล้ว 10 ครั้ง


1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
3
ดาวน์โหลด
4
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline