World tour math

2412
ภาพประกอบไอเดีย World tour math

แนวกิจกรรมนำเอาบอร์ดเกม Avalon มาประยุกต์ใช้กับคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปัญหา เนื่องจากความรู้เรื่อง จำนวนเต็ม เป็นพื้นฐานสำคัญในคณิตศาสตร๋จึงจัดแนวกิจกรรมโดยนำเอาบอร์ดเกม Avalon มาประยุกต์ใช้กับคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 5

ชื่อไฟล์​: 14272A24-EC1B-4C62-B649-BFB2C355C225.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง


2
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
2
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน