icon
เข้าสู่ระบบ

เกมการเรียนรู้สู่การสอนในห้องเรียน

16070
ภาพประกอบไอเดีย เกมการเรียนรู้สู่การสอนในห้องเรียน

การใช้เกมในการเรียนรู้ส่งผลให้การเรียนรู้ของเด็กมีความหมายมากยิ่งขึ้นกว่าการสอนธรรมดาในห้องเรียน เกมส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางร่างกาย จิตใจ อีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายอารมณ์ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ การใช้เกมสอดแทรกในการเรียนการสอนจะทำให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้และทำให้บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความสนุกสนานเกมการเรียนรู้สู่การสอนในห้องเรียน การใช้เกมในการเรียนรู้จะทำให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเรามีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย เด็ก ๆ ม.5 บอกกับครูว่า คุณครูพวกเราอยากเล่นเกมเกี่ยวกับสำนวนไทยจังเลยค่ะ จากนั้นครูก็เลยเริ่มคิดหาเกมที่เกี่ยวกับเรื่องสำนวนไทยขึ้นมาเลยทันที ในการใช้เกมสอดแทรกกับเนื้อหาในบทเรียน แน่นอนเด็ก ๆ จะต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมเป็นต้น ครูจึงได้ออกแบบเกมเกี่ยวกับสำนวนไทยดังนี้

เกมนี้มีชื่อว่า สำนวนไทยหัวใจพองโต

  1. แบ่งเด็กออกเป็น 2 ทีม ทีมละเท่า ๆ กัน จากนั้นให้แต่ละทีมโยนลูกเต๋า ทีมไหนได้แต้มสูงสุดเป็นทีมที่ได้เริ่มเกมก่อน
  2. ทีมที่ได้เริ่มเกมก่อนจะต้องหาตัวอักษรมาต่อกันให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามภาพสำนวนไทยแต่ละภาพที่ครูกำหนดให้ โดยแต่ละทีมจะมีเวลาหาตัวอักษรและต่อตัวอักษรภายใน 5 นาทีเท่านั้น พอครล 5 นาทีแล้วจะต้องเปลี่ยนให้ทีมต่อไปออกมาเล่น
  3. แต่ละทีมเล่นสลับกันไปแบบนี้เรื่อย ๆ จนมีทีมใดทีมหนึ่งต่อคำศัพท์เสร็จก่อน ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 4

ชื่อไฟล์​: ครู 1.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 90 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(5)
เก็บไว้อ่าน
(3)