icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม เศรษฐีคณิตศาสตร์

4812
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม เศรษฐีคณิตศาสตร์

เป็นกิจกรรมสำหรับการสรุปบทเรียนโดยการเล่นเกมส์ มีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน เพื่อแข่งขันการตอบปัญหา

กิจกรรม เศรษฐีคณิตศาสตร์

เป็นกิจกรรมสำหรับการสรุปบทเรียนโดยการเล่นเกมส์ มีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน เพื่อแข่งขันการตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการสรุปบทเรียน เช่น เลขยกกำลัง

มีการนำโจทย์ระดับง่าย ปานกลาง และยาก มาออกแบบเป็นเกมส์ ข้อง่ายจะให้คะแนน 1 2 และ 3 เท่าของคะแนนที่ลงเดิมพัน ตามลำดับ

  1. .ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
  2. ให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม
  3. ครูอธิบายกติกาให้นักเรียนเข้าใจ แต่ละกลุ่มจะมี คะแนน กลุ่มละ 150 คะแนน ให้นักเรียนแแต่ละกลุ่มใช้คะแนนที่มีในการลงเดิมพันแต่ละข้อ
  4. ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนพบผู้ชนะ

ข้อแนะนำ

1 โจทย์ที่ใช้ไม่ควรยากจนเกินไป เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกและกิจกรรมราบรื่น

2 ครูเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมอย่างยืดหยุ่น และกำหนดระยะเวลาในแต่ละข้อ และคอยกระตุ้นการทำงานเป็นทีม

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(1)