ตะลุยคำถามทวีปแอฟริกากับVonder Go !!

2480
ภาพประกอบไอเดีย ตะลุยคำถามทวีปแอฟริกากับVonder Go !!

เล่นเกมทบทวนเนื้อหาที่เรียนแทนการทำแบบทดสอบ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนักเรียนลดลง อีกทั้งนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่บ้านบางคนก็สนใจสิ่งรอบตัวมากกว่ากิจกรรมการเรียนในรูปแบบออนไลน์ จึงเกิดไอเดียให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านกิจกรรมการเล่นเกม Vonder Go

โดยได้นำเนื้อหาที่ใช้สอนคือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแอฟริกามาใช้ในการทำเนื้อหาของเกม ซึ่งเกม Vonder Go มีรูปแบบและลูกเล่นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เป็นการตอบถามแต่ละข้อเพื่อปราบศัตรูแล้วผ่านไปข้อต่อไปจนถึงข้อสุดท้ายจะเป็นการตันสินว่าในชั้นเรียนนั้นนักเรียนสามารถช่วยกันตอบคำถามได้ทุกต้องจนสามารถปราบบอสใหญ่ของศัตรูได้หรือไม่ หากตอบคำถามถูกเป็นส่นใหญ่สามารถปราบบอสใหญ่ได้ก็ถือว่าภารกิจกรรมสำเร็จ เกมนี้เน้นความรู้ของนักเรียนแต่ละคนที่สำคัญคือความร่วมมือกันในการทำกิจกรรม


รีวิวการใช้เกม Vonder Go เข้ามาช่วย นักเรียนหลายคนได้แสดงความคิดเห็นว่า "อยากเล่นเกมนี้อีก" "เป็นเกมที่สนุกมาก"

จากการใช้งานของผู้สอนเองก็พบว่าเด็กให้ความสนใจกับการนำเกมเข้ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะโดยปกติแล้วนักเรียนชอบเล่นเกมเป็นพื้นฐานเดิมจึงมีความรู้สึกท้าทาย อยากเอาชนะ อยากทำภารกิจให้สำเร็จ


สามารถรับชมได้ที่ : youtube.com/watch?v=TBDx_3dSkGM&t=2s

0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน