icon
เข้าสู่ระบบ

ตามหาศาสนาของ "ลุงและผู้หญิง"

6201
ภาพประกอบไอเดีย ตามหาศาสนาของ "ลุงและผู้หญิง"

กิจกรรมตามหาศาสนาของตัวละครสมมติ เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบศาสนาในโลกได้แบบคร่าว ๆ

ปูพื้นฐานศาสนา ม.1

เรื่อง ศาสนาในโลก


เป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบศาสนาในโลกได้แบบคร่าว ๆ
เริ่มจากใช้เกมนักสืบที่ปรับมาจากโทรทัศน์ครู

โดยแต่ละกลุ่มจะต้องสืบหาว่า "ลุงและผู้หญิง" ทั้งสองคนมีการนับถือศาสนาอะไร และอยู่ตรงไหนของแผนที่

เงื่อนไข

แต่ละกลุ่มมีสิทธิ์เขียนคำถามใส่กระดาษมาให้ครูตอบได้ไม่เกิน 10 คำถาม

โดยเป็นคำถามที่ถามได้เพียงว่า ".........ใช่ไหม"

นอกจากนี้นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์ในการช่วยหาข้อมูลเพื่อมาช่วยในการสร้างคำถามได้สุดท้ายหลังจากหมดเวลา ทำการเฉลย และสรุปความแตกต่างของศาสนาสะท้อน


1) นักเรียนตอนแรกงงว่าจะสร้างคำถามแบบไหนที่จะได้คำตอบ(เลยพยามกระตุ้นให้ลองใช้กรอบจากตารางที่ครูให้ไป) พอเริ่มตั้งได้ก็มาแบบรัวๆ จนต้องมีการหยุดพักเป็นช่วงๆ เพื่อให้นักเรียนได้คิดเพื่อสร้างคำถามที่ดี


2)นักเรียนหลายคนใช้โทรศัพท์ค้นหาข้อมูล ทำให้ขอบเขตคำถามเริ่มกว้างขึ้น


3) การใช้ตารางเข้ามาสร้างข้อสรุปความแตกต่างของศาสนาของแต่ละศาสนาช่วยให้นักเรียนเห็นภาพความต่างได้ง่ายขึ้น


4) คำตอบควรเป็นคำตอบที่มีลักษณะร่วมเหมือนกันจะทำให้นักเรียนต้องค้นและตั้งคำถามได้มาก ในเกมครั้งนี้เลยให้ ผู้ชายนับถือคริสต์ อยูในทวีปแอฟริกา และผู้หญิงไม่นับถือศาสนา อยู่ในแถบประเทศจีน

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(12)
เก็บไว้อ่าน
(6)