icon
เข้าสู่ระบบ

สนุกกับภูมิศาสตร์ประเทศไทยด้วยโดเมลภูมิศาสตร์ง่ายๆ

14870
ภาพประกอบไอเดีย สนุกกับภูมิศาสตร์ประเทศไทยด้วยโดเมลภูมิศาสตร์ง่ายๆ

กิจกรรมนี้ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ จากวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่าย

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเทศของเรา สาระภูมิศาสตร์ รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นป.6

โดยกิจกรรมจะให้ผู้เรียนจับกลุ่มสมาชิกเพื่อเรียนรู้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย โดยครูได้ใช้วงล้อสุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้สุ่มเลือกภูมิภาคที่จะจัดทำแบบจำลอง จากนั้นครูได้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาภูมิศาสตร์ของภาคที่ตนได้รับด้วย Google Earth เพื่อดูลักษณะทางภูมิศาสตร์จากนั้นให้ผู้เรียนได้จัดทำแบบจำลองภูมิศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ

โดยวัสดุที่ใช้ในการจัดทำแบบจำลองทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือทิชชู่ นำมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่น้ำผสม แล้วขยำ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นผสมกาว แล้วขยำอีกครั้งให้เป็นเนื้อเดียว

จากนั้นผู้เรียนได้วาดลักษณะทางภูมิศาสตร์ตามภาคที่ได้รับจากการศึกษาด้วย Google Earth ลงบนแผ่นไม้บอร์ด หรือฟิวเจอร์บอร์ด จากนั้นนำเนื้อกระดาษที่ผสมกาวมาวางในบอร์ดที่เราวาดไว้ แล้วนำไปตากแดด เมื่อแห้งก็ลงสีน้ำตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่พบในภูมิภาคนั้น เมื่อทำผลงานเสร็จแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน มีการพูดคุยในประเด็นต่างๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ

*ผลจากการจัดกิจกรรม : ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น จดจำลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภูเขา แม่น้ำ ฯลฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่ม ถ่ายทอดความรู้กันระหว่างเพื่อน - เพื่อน โดยครูทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 11

ชื่อไฟล์​: 8EFEF17D-4356-4EF5-AECE-E85BE051B1C0.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(3)