การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยโดย 5E

2321
ภาพประกอบไอเดีย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยโดย 5E

การเรียนวรรณคดีไทยเป็นเรื่องที่ เข้าใจยากอ่านยาก เรียนแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์อะไร ประกอบกับการสอนของครูแบบดั้งเดิมที่เน้นให้นักเรียนได้อ่าน การท่องคำประพันธ์แล้วทำแบบทดสอบ ทำให้เด็กไม่สนใจเรียนมีผลสัมฤทธิ์ไม่ดีข้าพเจ้าจึงนำกิจกรรมการสอนแบบ5Eซึ่งเป็นกิจกรรมแบบActive learning ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: best practice ครูอภิญญา.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง


1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
1
ดาวน์โหลด
4
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline