ฉันคือแฟนพันธ์แท้

1690
ภาพประกอบไอเดีย ฉันคือแฟนพันธ์แท้

แฟนพันธุ์แท้ จากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ขั้นตอนที่ ๑ กระตุ้นความคิดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ว่าวันนี้มีวรรณคดีที่สนุกและน่าตื่นเต้นมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กัน ซึ่งมีการต่อสู้กันเรียกได้ว่าเป็น "ศึกแห่งสายเลือด" เป็นการต่อสู้กันของพ่อกับลูก ในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ เกิดจากสาเหตุอะไรนั้นผู้เรียนจะได้รู้

ขั้นตอนที่ ๒ ได้อธิบายความเป็นมาของเรื่อง รามเกียรติ์ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร

ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งคำถามกระตุ้นความคิดของผู้เรียนว่า สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้พ่อกับลูกซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันได้มาต่อสู้กัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนที่ ๔ ให้ผู้เรียนได้ชม รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ฉบับการ์ตูน จนจบ เมื่อดูจบแล้วผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสร้างแผนผังความคิดคิด เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครที่มีอยู่ในเรื่อง เช่น มัจฉานุเป็นลูกของนางสุพรรณมัจฉาและหนุมาน พร้อมกับตัวละครอื่นๆด้วย

ขั้นตอนที่ ๕ แบ่งผู้เรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของตัวละคร จากนั้นให้ผู้เรียนได้เล่นเกมมีชื่อว่า แฟนพันธ์แท้ตัวละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ โดยส่งตัวแทนมากลุ่มละ ๑ คน ซึ่งบนกระดานจะมีข้อความที่อธิบายถึงลักษณะของตัวละครที่มีอยู่ในเรื่องแต่ไม่บอกชื่อตัวละคร แต่ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มที่สลับกับออกมาเป็นตัวแทน เป็นผู้บองชื่อตัวละครตัวแทนกลุ่มไหนตอบถูกได ้๑ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๖ เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วผู้สอนและผู้เรียนได้สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน

0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
0
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline