บอร์ดเกม "สืบเสาะเจาะลึก ข้าวเหนียว"

1150
ภาพประกอบไอเดีย บอร์ดเกม "สืบเสาะเจาะลึก ข้าวเหนียว"

หาหัวข้อโครงงาน ผ่านการฝึกตั้งคำถามและค้นคว้าข้อมูลจากการเล่นบอร์ดเกม

ครูตุ๊กตาสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ครูเห็นว่าเด็ก ๆ ไม่ชอบทำโครงงาน เนื่องจากรู้สึกยากตั้งแต่การเริ่มต้นหาหัวข้อ 


ครูจึงนำเอาขั้นตอน Insight จากกระบวนการ STEAM4INNOVATOR มาคิดทำเป็นบอร์ดเกม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกตั้งคำถามเองได้ แล้วเกิดการไปศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อนำมาคิดหัวข้อโครงงานต่อไปได้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม


ก่อนมาเล่นบอร์ดเกมครูควรปูพื้นฐานการตั้งคำถามให้กับนักเรียนก่อน และครูเลือกหัวข้อหรือเนื้อหาของบอร์ดเกม เช่น เรื่อง “สืบเสาะ เจาะลึก ข้าวเหนียว”


จากนั้นให้นักเรียนเล่นบอร์ดเกมนี้ ผู้เล่นทอยลูกเต๋า และเดินตามตาราง เมื่อหยุดที่ช่อง จะมีป้ายทางเดินซึ่งกำหนดคำไว้ เช่น ได้คำว่า ‘บอก’

จากนั้นผู้เรียนจั่วการ์ดจากกองแล้วอ่าน สมมติว่าได้การ์ดที่เขียนว่า ‘การปลูกข้าวมี 3 วิธี’ ให้ผู้เล่นใช้คำที่อยู่ในป้ายบอกทางเดิน ซึ่งคือคำว่า ‘บอก’ ในการตั้งคำถามเกี่ยวกับการ์ดที่จั่วได้ ซึ่งเขียนไว้ว่า ‘การปลูกข้าวมี 3 วิธี’ เมื่อคิดคำถามได้แล้ว ให้ผู้เล่นเขียนคำตอบ เช่น ได้คำถามว่า ‘ให้บอกวิธีการปลูกข้าว มีวิธีอะไรบ้าง’


สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาเรื่องเป็นเรื่องอื่นได้ เช่น เรื่องกล้วย การคิดคำที่นำมาใส่ป้ายบอกทางเดิน สามารถดูได้จากหลักการตั้งคำถามระดับสังเคราะห์ของบูม 6 ขั้น นอกจากคำว่า ‘บอก’ แล้ว มีคำอื่น ๆ เช่น อธิบาย และ สร้าง


เมื่อเล่นจบเกมครูจะสรุปหลังจากการเล่นเกม เพื่อให้เด็ ๆ เข้าใจในกระบวนการคิดคำถามและหาหัวข้อโครงงาน


 

เมื่อใช้บอร์ดเกมแล้วครูเห็นว่า..

นักเรียนชอบและสนุกกับการเล่นบอร์ดเกม สามารถค้นคว้าข้อมูลเป็นจากการคิดคำถามได้ เมื่อผู้เรียนได้ทดลองเล่นก็คิดแต่ละด่านได้คะแนนน้อยไป อยากให้ได้คะแนนมากกว่านี้ อยากได้แกล้งเพื่อนบ้าง เมื่อทอยลูกเต๋าไปตกช่องนี้ จะแกล้งเพื่อนอะไรได้บ้าง เป็นสิ่งที่เด็กอยากให้เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อเพิ่มความสนุกขึ้น


การเล่นเกมในโทรศัพท์นั้นทำให้ผู้เรียนไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น การเล่นบอร์ดเกมทำให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และได้คิด 


บอร์ดเกมทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไร สามารถนำเอาเนื้อหาด้านวิชาการมาสอดแทรกได้ ขอขอบคุณคุณครูผู้ร่วมแบ่งปันไอเดีย :D

ครูตุ๊กตา พรรณี ฤาชากูล

โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม


0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
3
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน