ขลานิเวศน์ INNOVATOR OF SONGKHLA

1880
ภาพประกอบไอเดีย ขลานิเวศน์ INNOVATOR OF SONGKHLA

เรียนรู้ทักษะนวัตกรรม ผ่านบอร์ดเกมจากเรื่องราวในท้องถิ่น

ออกแบบการเรียนรู้ต้องทำในสิ่งที่เด็กชอบ ถ้าเริ่มต้นจากอะไรใกล้ตัวเด็ก จะนำไปสู่สิ่งที่เข้าสู่เนื้อหาที่จะให้นิสิตได้เรียนรู้ได้ อ.เบ็นซ์ อ.เปิ้ล และอ.ยุ้ย จึงเลือกใช้บอร์ดเกมบอร์ดเกม ‘ขลานิเวศน์ Innovator of Songkla’ 

เกมที่ช่วยให้ผู้เล่นได้เรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม โดยอาศัยกระบวนการจาก STEAM4INNOVATOR ในขั้น “รู้ลึกรู้จริง”

เรียนรู้ถึงความต้องการของนวัตกรที่เป็นเรื่องราวในบอร์ดเกม ว่าคนนั้นว่าเขามีความต้องการที่จะทำอะไรในอนาคต1. ผู้เล่น 2-4 คน เลือกไพ่ที่เป็นสถานที่ในตัวเมืองสงขลาที่สนใจตามในแผนที่ มีตัวเลือก 5 ที่ คือร้านกาแฟ, พิพิธภัณฑ์ผ้า, อาร์ทแกลอรี่, ร้านขายของที่ระลึก และ กลุ่มคนที่จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม2. ด้านหลังไพ่สถานที่ ผู้เล่นจะรู้ข้อมูลของตัวแทนนวัตกรที่นั่นที่เลือกไพ่ เช่น เจ้าของร้านกาแฟ ว่าเป็นคนนั้นเป็นคนแบบไหนอย่างไร ซึ่งข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ในไพ่ เป็นข้อมูลที่อาจารย์ไปสัมภาษณ์มาจากคนจริง ๆ ในพื้นที่3. จะมีไพ่ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรในเกมคนละ 8 ใบ ทั้งแปดใบประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกร วิถีชีวิตว่าเป็นคนแบบไหนอย่างไร มีแรงบันดาลใจอย่างไร มีไพ่ที่บอกว่าปัจจุบันเขาทำอะไรให้เมือง ทำให้ทราบว่าตอนนี้เขาอยากทำอะไรให้สงขลาอีกบ้าง อีกสองไพ่เค้าอยากทำไปเพื่ออะไร ไพ่ทั้งหมดนำไปสู่การตั้งประโยคความท้ายทาย (Challenge)


ผู้เล่นผลัดกันหยิบไพ่เหล่านี้ ให้ได้ข้อมูลของคนที่เค้าเลือก4. ผู้เล่นต้องมาวางไพ่เพื่อนำไปสู่การสร้างประโยค challenge ในการจะสร้างได้เขาต้องตัดสินใจจากข้อมูลในไพ่ เพื่อรู้ว่าไพ่ไหนเป็นของนวัตกรที่เค้าเลือก เลือกไพ่ที่เหมาะสมมาเรียงลำดับเพื่อสร้างประโยค challenge นี้


อาจารย์มองว่ามันคล้ายการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ ถ้ารู้ลึกรู้จริง อาจเป็นไปได้ว่าต้องไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พอเป็นลักษณะเกม สมมติว่าตัวตนเขาเป็นนวัตกรคนนั้น เขาต้องทำความเข้าใจนวัตกรจากไพ่5. เมื่อสร้างประโยค challenge เสร็จจะมีเฉลย เกมจบจะมีคะแนนให้ ถ้าผู้เล่นสร้างประโยคได้ถูกต้องจะได้คะแนนเต็ม ถ้าผิดหักลบ นอกจากไพ่ที่บอกประโยค challenge แล้ว จะมีอีกไพ่ที่เกี่ยวข้องกับว่านวัตกรคนนี้เขาสร้างอะไรให้เมืองสงขลา
บอร์ดเกมนี้ช่วยให้เรียนรู้ กระบวนการสร้างนวัตกรรมรู้ลึกรู้จริง และทำให้รู้จักนวัตกรของสงขลา


บอดเกมนี้ใช้ทดลองกับนิสิตและบุคคลทั่วไป ให้ลองเล่นเพื่อพัฒนาต่อไป

และอาจพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอนในกระบวนการ STEAM
ขอขอบคุณผู้ร่วมแบ่งปันไอเดีย :D

อ.เบนซ์ ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ 

และผู้ร่วมพัฒนากิจกรรมบอร์ดเกม อ.เปิ้ล ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร      

และ อ.ยุ้ย ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
2
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน