บอร์ดเกมวิเคราะห์ธุรกิจ

970
ภาพประกอบไอเดีย บอร์ดเกมวิเคราะห์ธุรกิจ

วิเคราะห์การลงทุนทำธุรกิจผ่านการเล่นบอร์ดเกม


“Chiang Rai Business Model Canvas” บอร์ดเกมที่อ.เอก และอ.นุ่น ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพจำลองการทำธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็น และเรียนรู้กลยุทธ์ในการลงทุนทำธุรกิจ


ขั้นตอนการจัดกิจกรรม


1. ทำความเข้าใจกติกาการเล่นบอร์ดเกม “Chiang Rai Business Model Canvas” เป็นบอร์ดเกมที่เป็นรูปแผนที่จ.เชียงราย


2. ให้ผู้เล่น 5-7 คนหยิบการ์ด 5 ใบ แล้วเลือก 3 ใบ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์


3. ผู้เล่นผลัดกันลงการ์ด และจั่วการ์ด (เป็นการ์ด ร้านค้า/สินค้า/โฉนดที่ดิน)ร้านค้าจะมี 4 กลุ่ม และถนนคนเดิน 

กลุ่มร้านกาแฟ มีสินค้า 4 ประเภท

กลุ่มอาหาร มีสินค้า 4 ประเภท

กลุ่มผลไม้อบแห้ง มีสินค้า 4 ประเภท

ร้านผ้าทอ มีสินค้า 1 ประเภท

ถนนคนเดิน : ซึ่งขายสินค้าได้หมดเลย


ระหว่างการเล่น บันทึกข้อมูล รายรับ รายจ่าย ตำแหน่งที่ลงการ์ดและคะแนน (เงิน) 

  • ใคร/ผู้เล่นคนไหน ลงร้านค้าอะไร ต้นทุนเท่าไหร่ ตำแหน่งไหน (โฉนด)
  • ใคร/ผู้เล่นคนไหน ลงสินค้าอะไร ต้นทุนเท่าไหร่ ตำแหน่งไหน (โฉนด)
  • ใคร/ลูกค้าคนไหน ซื้อสินค้าอะไรจาก ซื้อที่ไหน (โฉนด)


4. อาจารย์นำข้อมูลไปวิเคราะห์ในโปรแกรม Power BI และนำผลการวิเคราะห์มาสอนผู้เรียน เช่น ใครเป็นผู้ชนะที่ได้เงินสูงสุด วิเคราะห์ ชนะเพราะอะไร สินค้าตัวไหนขายดี ขายดีที่ตรงจุดไหน (โฉนด) 


ข้อแนะนำ

  1. มีคู่มือการเล่นให้พร้อมบอร์ดเกม อาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนตามบริบทของพื้นที่
  2. ผู้นำไปให้คนอื่นเล่นต้องรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล Data analysis และเข้าใจโปรแกรม Power BIการเล่นบอร์ดเกมธุรกิจนี้ทำให้เห็นกลยุทธ์ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล การเล่นทำให้ได้เกิดการใช้ความคิด ความเอื้อเฟื้อ ความสนุก ความตื่นเต้น และความท้าทาย


นักศึกษาสามารถเอาเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในเนื้อหาการบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน 

เป็นการปลูกฝังความคิดและความสำคัญเรื่องการเก็บข้อมูลผ่านเกม ระบบการเงิน สามารถนำข้อมูลที่ถูกเก็บไปใช้ในอนาคตบ้าง 

เด็กเล่นเกมชนะ ได้เห็นวิธีการของแต่ละบุคคล เช่น กล้าได้กล้าเสีย กล้าเสี่ยงแบบมีหลักการหรือกลยุทธ์ ขอขอบคุณผู้ร่วมแบ่งปันไอเดีย :D

อ.เอก นิติศักดิ์ เจริญรูป

อ.นุ่น วรีวรรณ เจริญรูป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงราย


0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน