icon
giftClose
profile
frame

get your dream job (อาชีพในชุมชน)

24010
ภาพประกอบไอเดีย get your dream job (อาชีพในชุมชน)

กิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาอาชีพรอบตัว

จากสถานการณ์โควิดทำให้เด็กมาเรียนปกติไม่ได้ กลุ่มครูระดับชั้น ป. 4 - ม. 3 มองเห็นว่าอาชีพในชุมชนมีฝรั่งเยอะ มีฝรั่งตกเกรดเยอะ ขายไม่ได้ จะเอามาสร้างอาชีพได้ไหม


จึงเกิดเป็น “อาชีพในชุมชน” กลุ่มค้นฟ้าคว้าดาว ที่จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาอาชีพรอบตัว


1. ทำศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้าน แยกไปตามชุมชน ให้นักเรียนสำรวจอาชีพในครอบครัวก่อนว่า มีอะไรบ้าง อาชีพที่นักเรียนอยากเป็น อาชีพที่นักเรียนพบเจอ แจกใบงาน ให้นักเรียนทำส่ง

2. ครูมาคัดว่าอาชีพไหนเยอะสุด ส่วนใหญ่เป็นการทำฝรั่ง ร้อยมาลัย ช่วงโควิด ผู้ปกครองบางท่านไม่ได้ทำงาน อยู่บ้าน 

3. ครูได้นัดเด็ก ๆ มารวมตัวกันในพื้นที่ เลือกอาชีพทำฝรั่ง มาแปลรูปฝรั่งครูไปเป็นวิทยากรสอนทำเค้กฝรั่ง ให้ผู้ปกครอง นักเรียนที่สนใจ มาทำเค้กฝรั่ง 

4. ให้นักเรียนได้ลองทำเองว่าฝรั่งสามารถแปลรูปได้หลายอย่าง ฝรั่งทำเค้กได้ด้วยหรอ ทำให้ได้ใช้เวลาว่างได้ลองทำ ได้ออกแบบหน้าเค้กแต่งเค้ก ได้ช่วยกันในกลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน ว่าต้องตีแป้งยังไง ให้ฟูทำไมกลุ่มนั้นเราไม่ฟู ปัญหาที่เราเจอระหว่างทำเค้ากได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ทำแล้วให้ได้คิดว่าเค้าที่ทำได้อะไรบ้าง ร่วมกันคิดบางคนชอบสนุกผู้ปกครองชอบทำอาชีพเสริมได้ สร้างเอาอาชีพจากชุมชน

5. แต่ละกลุ่มทำเค้กแล้วออกมานำเสนอมาเล่าถึงปัญหาที่เจอ เด็กจะพูดว่าทำไมไม่เหมือนของเธอ ให้เค้ามาเล่าประสบการณ์แต่ละกลุ่ม ให้แยกแต่ละสาระ เราไม่ได้คิดว่าได้สาระอะไร ให้เค้าคิดเองว่าได้สาระไรบ้าง เด็กบอกได้วิทย์ทดลอง ได้การงาน ได้คณิต การตวงชั่ง ได้พละ


วันต่อ ๆ มาก็จัดกิจกรรมที่เปลี่ยนไปเป็นทักษะอาชีพอื่น ๆ เช่น ร้อยมาลัย ให้ปราชญ์ชาวบ้านมาสอนนักเรียนร้อยมาลัยเสริมทักษะ
เมื่อได้ทำกิจกรรมนี้...

ครูเห็นว่าเด็ก ๆ เรียนรู้ด้วยตัวเอง สร้างเองได้เรียนรู้เพิ่มบางคนไม่เคยทำเอง

ได้ฝึกทักษะ บางคนเรียนในห้องไม่รู้เรื่องพอมาฝึกแบบนี้กลับทำได้ดี เหมือนได้ค้นพบตัวเองอีกแบบว่าชั้นอาจชอบทำอาหารมากกกว่าในห้อง


ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของเด็กเช่นเพื่อนคนนี้ไม่ได้เค้าจะช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหา ว่าต้องทำไงให้ได้ ออกมาการทำเค้กาไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก เราทำให้เห็นว่าไม่ไกลตัว


ครูได้เห็นอีกก้าวของเด็ก บางทีสอนเสร็จในห้องเห็นเค้านั่งเรียน บางคนตั้งใจไม่ตั้งใจ แต่อีกด้าน พอให้ฝึกทำลงมือทำเด็กจะสนุกตื่นเต้น ชอบกระตือรือร้นทำ มากกว่านั้่งเรียนในห้อง บางคนเราไม่เคยเห็นเค้าตั้งใจทำไรเลย แต่กลับตั้งใจมากขอขอบคุณ คุณครูผู้ร่วมแบ่งปันไอเดีย :D

ครูปรียาภรณ์ ศิริชู

และกลุ่มคุณครูผู้ร่วมออกแบบและดูแลกิจกรรม กลุ่ม get your dream job (อาชีพในชุมชน)

ครูนัณทกานต์ ลอดชะ, ครูอังคณา ปรางนาค, ครูกมลทิพย์ สังเกตุดี, ครูวลัยภรณ์ พรมพิทักษ์, ครูชลธิชา กระบวนศรี, ครูภัชร์ธนพร รัตนวิโรจน์ และครูสโรชา พวงทอง

โรงเรียนวัดนิเวทวุททาราม จ.นครสวรรค์

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(5)