icon
giftClose
profile

Running Fruity

50595
ภาพประกอบไอเดีย Running Fruity

กิจกรรม “Running Fruity” เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในเรื่อง “การบวกลบจำนวน” โดยได้นำสิ่งของที่น่าสนใจ มีสีสันสดใส และเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้อย่าง “ผลไม้” เข้ามาเป็นตัวกลางที่จะช่วยให้เกิดความสนุกและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

กิจกรรม Running fruity

เป้าหมายกิจกรรม การเรียนรู้เรื่องการนับจำนวน การบวกและการลบระดับปฐมวัย รวมถึงการแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนให้เห็นเป็นภาพให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ตามช่วงวัย

กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 4-6 ปี (จำนวน 15-20 คน)

โจทย์ การบวกลบจำนวนโดยใช้ผลไม้

เวลาทั้งหมด 70 นาที

อุปกรณ์

 • หมวกกระดาษรูปผลไม้ (มีไฟล์รูปผลไม้แจก) จำนวนแล้วแต่ความเหมาะสมของจำนวนเด็ก โดยกำหนดให้มี 5 ชนิดขึ้นไป เช่น แอปเปิ้ล กล้วย ส้ม เป็นต้น
 • เทปกาว สำหรับกำหนดบริเวณเล่นและเส้นคำตอบ
 • Presentation สำหรับแนะนำกิจกรรมและภาพประกอบการอธิบายกติกาการเล่น


กระบวนการ

เริ่มต้นกิจกรรม โดยมีการเล่นเกมบอกชื่อผลไม้เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคยและทำความรู้จักกับผลไม้ที่นำมาทำกิจกรรมรวมถึงเป็นการเรียกความสนใจจากเด็ก ๆ

 • แจกอุปกรณ์หมวกกระดาษรูปผลไม้ ให้เด็กคนละ 1 อัน
 • จัดแถวเป็นวงกลม โดยผู้สอนยืนอยู่กลางวง
 • ให้คนแรกบอกชื่อผลไม้ที่ตนเองได้ วนไปจบครบทุกคน


แนะนำและเริ่มอธิบายกิจกรรม บอกชื่อกิจกรรม “Running Fruity” จากนั้นผู้สอนอธิบายกติกา ดังนี้

 • ตำแหน่งและจุดประสงค์ของเส้นที่ใช้ในการตอบคำถามรวมถึงวิธีการยืนบน เส้นคำตอบ คือให้แต่ตั้งแถวหน้ากระดานหันหน้าไปในทางเพื่อนในห้อง (ตามรูป) โดยให้ไหล่ชนกันต่อไปเรื่อย ๆ ตามจำนวนคำตอบของโจทย์
 • หากโจทย์เป็นการบวกผู้เล่นจะต้องไปต่อแถวตามแนวเส้นจากฝั่งขวาไปซ้ายหรือเข้าทางขวาและออกทางซ้ายของเส้นคำตอบ (ตามรูป)

เริ่มสาธิตวิธีการเล่น

 • ขออาสาสมัครจำนวน 6 คน โดยมีวิธีการเล่นดังนี้ (ตามรูป)


เริ่มเล่นโจทย์จริง  

 • โจทย์จริงจะให้ผู้สอนเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมโดยมีเงื่อนไขคือให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและในโจทย์ทั้งหมดจำเป็นต้องประกอบด้วยการบวกและการลบ โดยจะมีการรวมผลลัพธ์หลังการทำโจทย์ทุกข้อ

ถอดบทเรียน

 • ถามความรู้สึกและความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ เช่น คิดว่าวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรกันบ้าง หรือใครคิดว่าตนเองนับเลข บวกเลข ลบเลขได้คล่องขึ้นบ้าง ชอบเรียนแบบเดิมหรือแบบนี้มากกว่า


คำแนะนำเพิ่มเติม

การตั้งโจทย์สามารถเป็นไปตามดุลพินิจเรื่องความยากง่ายและความเหมาะสมกับผู้เรียนที่จะมาเล่นกิจกรรมนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถเพิ่มความสร้างสรรค์ของโจทย์หรือตัวกิจกรรมโดยการสร้างเรื่องราวขึ้นมา อีกทั้งจะต้องพึงคำนึงถึงการให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงด้วย


การวิเคราะห์ธรรมชาติการเรียนรู้ตามช่วงวัยของผู้เรียน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กล่าวไว้ว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องจัดในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่น เช่น การสร้างบทบาทสมมติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กในช่วงปฐมวัยที่กำลังมีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสำรวจ ชอบเล่น ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์จะสามารถพัฒนาเสริมสร้างให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี

เรื่องจำนวนเป็นหนึ่งในสาระของวิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัยที่จะทำให้เข้าใจถึงความหลากหลายของจำนวน การนับจำนวน การเพิ่ม-ลด เราจึงเลือกเรื่องนี้มาทำเป็นเกมโดยบูรณาการกับการใช้ผลไม้เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเลขเพื่อให้เด็กวัยนี้ได้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น


การเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และการเรียนรู้ของมนุษย์

กิจกรรม Running Fruity เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีคอนเซ็ปต์มาจาก Bar model เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนที่เป็นวัยเด็กเล็กมีความเข้าใจจากการเห็นภาพของจำนวน ซึ่งจะสอดคล้องกับการทำงานของสมองของเด็กช่วงวัยนี้ด้วย


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: หมวกกระดาษรูปผลไม้.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 35 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(6)
เก็บไว้อ่าน
(5)