ค้นหาตัวเองค้นพบตัวตนด้วย mbti

5681
ภาพประกอบไอเดีย ค้นหาตัวเองค้นพบตัวตนด้วย mbti

ผู้สอนได้นำแบบทดสอบจิตวิทยา mbti มาใช้ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้น

ปัจจุบันมีนักเรียนเด็กและเยาวชนมากมายหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ ไม่รู้จักตนเองว่าเป็นคนอย่างไร ชอบอะไร ผู้สอนเห็นความสำคัญของการรู้จักตนเองอย่างยิ่ง เพราะอยากเห็นเยาวชนไทยได้ค้นพบตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย จะได้พัฒนาในสิ่งที่ตนเองถนัด ผู้สอนจึงได้นำแบบทดสอบ mbti ซึ่งแบบทดสอบจิตวิทยา แบ่งคนออกเป็น 16 แบบมาใช้ในห้องเรียน และสามารถบอกได้ว่าตัวเองเหมาะกับสายงานไหน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มารู้จักตัวเองมากขึ้น ด้วยแบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (mangozero.com)เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้น

โดยผู้สอนจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบ mbti ตามเว็ปไซต์นี้ ยินดีต้อนรับ! | 16Personalities

การรู้จักตนเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราจะได้เข้าใจความต้องการลึกๆ ภายในจิตใจ ว่า เราชอบอะไร ถนัดอะไร ทำไมเราคิดแบบนี้

1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
2
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline