เข้าสู่ระบบ

เล่นเพื่อรู้ ด้วยบอร์ดเกมตะลุยยุคประวัติศาสตร์ ม.1

6271
ภาพประกอบไอเดีย เล่นเพื่อรู้ ด้วยบอร์ดเกมตะลุยยุคประวัติศาสตร์ ม.1

จากปัญหานักเรียนไม่มีความสนใจในบทเรียน เนื่องจาก บทเรียนมีความยากของเนื้อหาการเรียนรู้โดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์เนื้อหาการเรียนมีจำนวนมาก ด้วยเหตุและผลดังกล่าวจึงมีการสร้าง บอร์ดเกม (Board Game) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ เรื่องยุคสมัย ผ่านบอร์ดเกมตะลุยประวัติศาสตร์ไทย

         2. เพื่อแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายในการเรียน ไม่สนใจบทเรียน เนื้อหายาก

         3. เพื่อให้นักเรียนทบทวนบทเรียนผ่านการเล่นบอร์ดเกมประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน

         4. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ยุคสมัย ของนักเรียนโดยใช้ บอร์ดเกม

              ประวัติศาสตร์และเปรียบเทียมผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: นวัตกรรมเล่นเพื่อรู้ด้วยบอร์ดเกมตะลุยยุคประวัติศาตร์.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 31 ครั้ง


1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
5
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline