การทำงานร่วมกับครอบครัวบนฐานจิตวิทยาเชิงบวก

1390
ภาพประกอบไอเดีย การทำงานร่วมกับครอบครัวบนฐานจิตวิทยาเชิงบวก

เก็บรวบรวมรายละเอียดจากการอบรมในคอร์ส PLC ครอบครัว

บ้านและโรงเรียน คือ สถานที่บ่มเพาะชีวิตในการเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งสถานที่ทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะความคล้ายคลึงและสอดคล้องกัน บ้านเป็นสถานที่ที่มีผู้ปกครองเป็นผู้ดูแล ในขณะเดียวกันโรงเรียนจะมีครูทำหน้าที่นี้เช่นเดียวกัน โดยมีบุคคลที่เราดูแลนั้นคือ "นักเรียน"


ในช่วงชีวิตของนักเรียน เขาจะพบกับบุคคลสองกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ แล้วจะทำอย่างไรให้บุคคลสองกลุ่มนี้มีความเข้าใจการดูแลนักเรียนที่ตรงกันเพื่อจะได้ดึงศักยภาพประจำตัวเขาให้เต็มที่ ด้วยความท้าทายดังกล่าวจึงเกิดการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน


เป้าหมายสูงสุดที่เราต้องมีร่วมกัน คือ สร้างนักเรียนที่มีความสุขในการใช้ชีวิต โดยมีกระบวนการจัดการดังนี้

  1. แบ่งปันอำนาจร่วมกัน ครูและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน โดยมีการเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยถึงนักเรียนในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
  2. แสดงถึงความห่วงใย ครูและผู้ปกครองควรมีการติดตามนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรปล่อยให้เขาต้องเชิญกับปัญหาต่างๆ อย่างโดดเดี่ยว
  3. ให้การสนับสนุน ครูและผู้ปกครองต้องร่วมกันมองหาความถนัดของนักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เพื่อให้การสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ เพราะการพัฒนาในจุดเด่นของเขา จะทำให้เข้ามีความมั่นใจในตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจในการมีชีวิตของเขาได้อย่างมาก
  4. ท้าทายการเติบโด ครูและผู้ปกครอง นอกจากจะสนับสนุนนักเรียนร่วมกันแล้ว ยังต้องสร้างความท้าทายให้กับเขาร่วมกัน โดยเป็นการสร้างความท้ายทายที่ดี เพื่อเป็นการสร้าง Growth Mindset ให้กับนักเรียน
  5. ขยายขอบเขตความเป็นไปได้ เป้าหมายของเราในข้างต้นจะเป็นไปได้ ต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างบ้าน ชุมชน และโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน


ไม่มีกระบวนการใดง่ายดาย แต่หากเรายึดมั่นในเป้าหมายและมีแผนการที่ชัดเจน ทุกๆ อย่างย่อมเป็นไปได้เสมอ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
1
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน