ห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

2391
ภาพประกอบไอเดีย ห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

ห้องเรียนออนไลน์ไร้กระดาษ ไร้ข้อจำกัดแห่งกาลเวลาและสถานที่ นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนย้อนหลังหรือกลับมาทบทวนบทเรียน ตลอดจนทำแบบทดสอบเพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ห้องเรียนออนไลน์ไร้กระดาษ ไร้ขีดจำกัดแห่งกาลเวลา เรียนได้ทุกสถานที่ ผ่าน Platform Microsoft Sway


https://bit.ly/37EkLehนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนย้อนหลังหรือกลับมาทบทวนบทเรียน ตลอดจนทำแบบทดสอบเพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง


  • ห้องสื่อดิจิทัลเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความพร้อมของผู้เรียน  • ผลงานไร้กระดาษ เน้นใช้ศักยภาพผู้เรียน : อัพโหลดงานผ่าน platform Microsoft sway"สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ สร้างครูให้เป็น facilitator"


1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน