รับฟังเสียงของผู้ปกครอง จากความรู้สึกบนการ์ด

1282
ภาพประกอบไอเดีย รับฟังเสียงของผู้ปกครอง จากความรู้สึกบนการ์ด

หลายคน หลายมุมมอง มาดูกันว่า ผู้ปกครองที่ได้มาประชุมและพบเจอครูที่โรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง จะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับการ์ดที่มีความพิเศษเฉพาะต่างกันไป

บันทึกความทรงจำ

ประชุมผู้ปกครอง ม.5/2 ประจำปีการศึกษา 1/2563

จากครั้งก่อนเป็นการเขียน ครั้งนี้ เป็นการพูด

เนื่องจากว่า เรามีบัตรภาพอยู่แล้ว ที่ได้รับไอเดียบัตรภาพนี้มาจากทาง inskru

ความแตกต่างคือแต่ละภาพสื่อความหมายได้แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ที่เห็น

เริ่มต้นจากการต้อนรับผู้ปกครอง ชี้แจงรายละเอียด แนวทางและนโยบายเบื้องต้นของโรงเรียนและของห้องเรา

หลังจากนั้น ให้ผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกันก่อนจะเดินทางกลับ

1.แจ้งผู้ปกครองให้เข้าใจถึงกติกาการเล่น โดยผู้ปกครองจะต้องสุ่มหยิบบัตรภาพขึ้นมา คนละ 1 ใบ

เมื่อได้แล้วให้เตรียมตัว ออกมานำเสนอความรู้สึกที่ตนเองได้รับ ว่าคิดเห็นอย่างไรกับบัตรภาพนั้นๆ

2.ให้นักเรียน 3 คน ลองสุ่มหยิบและทำเป็นตัวอย่างให้กับผู้ปกครอง

3.ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 พูดความรู้สึกก่อนคนแรก

4.ผู้ปกครองทยอยออกมาพูดและถ่ายทอดความรู้สึกของตนเอง ส่วนใหญ่จะมองภาพเป็นในเชิงบวก

การพบเจออุปสรรคและสามารถผ่านไปได้ การมองอนาคตของเด็กๆ และอีกมากมาย

5.ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 พูดความรู้สึกจากภาพที่ตัวเองได้รับปิดท้าย

6.กล่าวขอบคุณผู้ปกครอง


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 1.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

2
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน