บิงโกพิฆาต! : รูปและเสียงวรรณยุกต์

3832
ภาพประกอบไอเดีย บิงโกพิฆาต! : รูปและเสียงวรรณยุกต์

สังเกตรูปและผันเสียงวรรณยุกต์ทันใจไปกับเกมสุดระทึกที่ลุ้นกันเอาเป็นเอาตายจนหยดสุดท้ายกับ “เกมบิงโกพิฆาต : รูปและเสียงวรรณยุกต์”

เชื่อว่าหลาย ๆ ห้องเรียนมักประสบปัญหากับการที่นักเรียนสับสนระหว่างรูปและเสียงวรรณยุกต์

ดังนั้นวันนี้เราจึงมานำเสนอเกมการแข่งขันที่จะช่วยให้นักเรียนรู้จักสังเกตและเพิ่มความคล่องแคล่วในการบอกรูปและผันเสียงของวรรณยุกต์ของคำต่าง ๆ ผ่านเกมที่มีชื่อว่า “เกมบิงโกพิฆาต : รูปและเสียงวรรณยุกต์”

  

 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

         ๑. กระดานบิงโกพิฆาต

         ๒. เบี้ยระเบิดบิงโก

         ๓. คู่มือที่ใช้ในการเล่นเกม

         ๔. ใบงานบันทึกความรู้

         (หมายเหตุ : สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมบิงโกพิฆาต ทางเราได้เผยแพร่ในรูปแบบพร้อมปริ้นท์เพื่อให้บรรดาคุณครูทั้งหลายพร้อมนำไปใช้งาน และเล่นสนุกได้ในทันที!)

  

 

 การจัดการเรียนรู้

         ๑. ครูเริ่มด้วยการทบทวนและให้ความรู้โดยให้นักเรียนรู้จักสังเกตจากตัวอย่าง (เน้นตัวอย่างเยอะ ๆ แล้วพยายามขมวดเพื่อนำไปสู่หลักการให้ได้ ตรงนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยเพื่อให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจ แต่พอนักเรียนถึงบางอ้อแล้วคุณครูแทบจะปลื้มปริ่มประหนึ่งได้เหรียญทองงานกีฬาสีแถวบ้าน)

         Tips : ชวนนักเรียนสังเกตเกี่ยวกับรูปวรรณยุกต์ทั้ง ๔ รูป และ เสียงวรรณยุกต์ทั้ง ๕ เสียง โดยอาจให้จำแนกผ่านการสังเกตรูปวรรณยุกต์ และการได้ยินเสียง อาจจะนับมือหรือไล่เสียงแบบ กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า ก็แล้วแต่คุณครูจะจัดการเรียนรู้

  

 

         ๒. หลังจากทบทวนความรู้แล้ว ครูอาจแนะนำเพิ่มเติมว่า คำบางคำอาจมีรูปและเสียงของวรรณยุกต์ที่ไม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเล่นเกมแข่งขันกันเพื่อทบทวนว่าใครจะมีความแม่นยำในเรื่องของรูปและเสียงวรรณยุกต์มากกว่ากัน โดยเราจะใช้เกมบิงโกพิฆาต : รูปและเสียงวรรณยุกต์เป็นตัวตัดสิน!

         ๓. ครูแจ้งกติกาในการเล่นว่ามีดังนี้

          - เราจะแบ่งทีมในการเล่นออกเป็นทีม ทีมละไม่ควรเกิน ๒ - ๓ คน (เนื่องจากถ้ามีคนเล่นต่อทีมมาก อาจจะทำให้นักเรียนบางคนไม่มีส่วนร่วมในการเล่นเกมได้ และนักเรียนบางคนจะอาศัยตอบตามเพื่อนที่รู้และไม่ฝึกคิดด้วยตนเอง)

         - แต่ละทีมจะได้รับอุปกรณ์ ได้แก่

                   ๑) ใบความรู้ เรื่อง รูปและเสียงวรรณยุกต์ (เอาไว้สำหรับบันทึกความรู้ที่ได้จากการเล่นเกม)

                   ๒) กระดานบิงโกพิฆาต (แต่ละกลุ่มจะได้รับกระดานเริ่มต้นกลุ่มละ ๑ ใบ ; เมื่อนักเรียนกลุ่มนั้นๆมีการบิงโก ครูจะมอบสิทธิพิเศษให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนกระดานบิงโกหรือใช้กระดานบิงโกใบเดิม (แบบเคลียร์กระดาน) ได้) โดยแต่ละช่องบนกระดาน จะเป็นคำทั้ง ๕ คละกันมากน้อย ได้แก่ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

                   ๓) เบี้ยระเบิดบิงโก (เบี้ยเล็กๆน่ารัก เอาไว้สำหรับวางในช่องที่เราคิดว่าถูกต้อง)

                  ๔) คู่มือในการเล่นเกม

 

 

         รูปแบบการเล่นบิงโกพิฆาต สามารถเล่นได้ ๒ รูปแบบด้วยกันคือ แบบ “Basic” และแบบ “Challenge”


         ๑. แบบ Basic เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

         - ครูจะแจกเบี้ยระเบิดบิงโกให้กับนักเรียนกลุ่มละ ๑๒ เบี้ย

         - ครูหยิบบัตรคำขึ้นมา (ปรับเป็นตัวแทนนักเรียนหยิบได้) ขานให้นักเรียนทราบหรือโชว์ให้นักเรียนเห็นว่าคำ ๆ นั้นคือคำว่าอะไร และสิ่งที่ครูต้องการจากคำ ๆ นั้นคือ รูปหรือเสียงวรรณยุกต์ (กรณีที่คำมีมากกว่า ๑ พยางค์ ใช้การขีดเส้นใต้คำ ๆนั้นเพื่อไม่ให้ยักเรียนสับสน)


ยกตัวอย่างเช่น คำว่า "รัก" (เสียงวรรณยุกต์) นักเรียนจะต้องวางเบี้ยบิงโกลงบนกระดานช่องที่เป็นคำตอบของ เสียงวรรณยุกต์คำว่ารัก คือ ช่อง "ตรี"

คำว่า "บ้าน (รูปวรรณยุกต์) ต้องวางเบี้ยบิงโกลงบนช่อง "โท" ซึ่งเป็นรูปวรรณยุกต์ของคำว่าบ้าน

คำว่า "พี่ชาย" (เสียงวรรณยุกต์) ครูขีดเส้นใต้คำว่า "ชาย" เพราะฉะนั้นต้องวางเบี้ยบิงโกที่เป็นเสียงวรรณยุกต์ของคำว่าชาย คือ "สามัญ"

คำว่า "ก้ามกราม" (รูปวรรณยุกต์) ในกรณีนี้ทำว่า "กราม" ไม่มีรูปวรรณยุกต์ อนุโลมให้นักเรียนวางบิงโกลงในช่อง "สามัญ" ได้


หรือในกรณีที่อยากเพิ่มความท้าทาย ครูอาจโชว์ให้นักเรียนดูคำ ๆ นั้น แต่ไม่บอกว่าคำนี้มีวิธีการอ่านอย่างไรเพื่อให้เกมสนุกยิ่งขึ้น

         - นักเรียนแต่ละกลุ่มวางเบี้ยระเบิดบิงโกลงบนตาราง โดยวางได้แค่ครั้งละ ๑ เบี้ยเท่านั้น

         - ครูและนักเรียนเฉลยร่วมกัน ถ้าถูกต้องจะได้วางบิงโกบนกระดาน แต่ถ้าผิดจะต้องเก็บบิงโกกลับคืนไป

         - กลุ่มใดที่บิงโกได้ครบสามกระดานก่อนจะเป็นผู้ชนะในเกมครั้งนี้ (ปรับเพิ่มจำนวนกระดานได้ตามเวลาที่เหมาะสม)

         - นักเรียนบันทึกคำที่ได้ลงในใบความรู้

 


         ๒. แบบ Challenge เหมาะสำหรับผู้ที่ชำนาญในการเล่น

         - ครูแจกเบี้ยระเบิดบิงโกให้กับนักเรียนจำนวน ๑๒ เบี้ย

         - ครูหยิบบัตรคำขึ้นมาและให้นักเรียนวางเบี้ยลงบนกระดาน (วิธีการเล่นจะเหมือนกับแบบ Basic)

         - เบี้ยที่วางลงในกระดานนั้นจะเป็นเบี้ยแบบใช้แล้วทิ้ง กล่าวคือ ถ้าเฉลยมาแล้วถูกต้องจะได้วางเบี้ยบนกระดาน แต่ถ้าผิดจะถูกยึดเข้ากองกลาง โดยนักเรียนจะมีสิทธิวางแผนในกลุ่มได้ว่าจะวางบิงโกในตานั้นหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มั่นใจ เพราะหากผิดจะเสียเบี้ยไปฟรีๆ

         - เมื่อบิงโกได้ครบ ๑ กระดาน จะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนกระดานบิงโก (จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้) และจะเพิ่มสิทธิในการได้รับเบี้ยบิงโกเพิ่มอีก ๓ เบี้ย ซึ่งจะเก็บเอาไว้เองหรือยกให้เพื่อนกลุ่มอื่นก็ได้ (ความสนุกจะอยู่ตรงนี้เพราะเราจะได้เห็นว่านักเรียนวางแผนการเล่นเป็นยังไง คนชนะบางคนยกเบี้ยบิงโกให้เพื่อนหมดเลยนเพราะมีแผนร้าย 55555 บางคนก็ใจดี๊ใจดีแอบแบ่งให้กลุ่มละหนึ่งๆเพราะเพื่อนกำลังจะเบี้ยหมด)

         - ครูและนักเรียนเฉลยร่วมกัน ซึ่งจะวัดผู้ชนะจากการที่บิงโกได้สามกระดาน ส่วนผู้แพ้คือผู้ที่เหลือเบี้ยบิงโกในมือมากที่สุดและคนที่บิงโกน้อยที่สุด จากนั้นนักเรียนบันทึกคำที่ได้ลงในใบความรู้

 


         สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

         เรียกได้ว่าเป็นคาบที่สนุกมากกกกก (ก.ไก่ล้านตัว) แรกๆอาจจะตะกุกตะกัก นักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ แต่พอเครื่องติดเท่านั้นแหละจ้า เสียงเรียกร้องก็ดังขึ้นเป็นเท่าตัวขึ้นมาทันที แถมมีการตบท้ายด้วยว่าทีมที่ชนะครูต้องให้ขนมพวกหนู พร้อมส่งสายตาปิ๊งๆมาให้ *-*

         จะบอกว่ามันสนุกมากนะที่ได้ลองทำอะไรแบบนี้ นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ ความสนุก และฝึกการวางแผนในการทำงานเป็นทีม การแบ่งงานกันในการทำหน้าที่ต่าง ๆ เรายังได้เห็นไฟบางอย่างในตัวเองที่อยากจะหาเกมสนุก ๆ หรือกิจกรรมอะไรแบบนี้มาให้นักเรียนเล่นอีก เพราะบางทีการสอนอยู่กับกระดาน กระดาษวนไปวนมา แล้วก็จดลงสมุดบ้าง ใบงานบ้าง มันช่วยฝึกให้นักเรียนเขียนคล่องก็จริง แต่บางอย่างการเอาเกมเข้ามาช่วยก็ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดได้ดีขึ้น

         บางคนเงียบมาก แต่พอเล่นเกมนะ นางเป็นเจ้าแม่ยอดแห่งการวางแผนที่หนึ่ง บางคนเลือกที่จะไม่วางเพราะถ้าผิดก็เสียแต้มไปฟรี ๆ ทั้งที่ถามว่าตอบได้มั้ย นางตอบได้ แต่นางกำลังเล่นเกม เพื่อที่จะเอาชนะในตาต่อไปพร้อมกับแจกเบี้ยบิงโกให้ทีมอื่นชอกช้ำแบบรัว ๆ 

         เลยกลายเป็นว่าเราได้เห็นรอยยิ้มจากเด็ก ๆ ... ถึงมันจะเป็นการลงทุนที่เหนื่อย แต่เราว่าผลตอบแทนมันค่อนข้างคุ้มนะ อย่างน้อยเราก็พาเขาออกจากกรอบเดิม ๆ ไปสู่สิ่งที่เขาถนัดนั่นก็คือการเล่น... การเล่นที่อย่างน้อยถ้าเธอเห็นคำพวกนี้ เธอจะสามารถบอกรูปและเสียงของวรรณยุกต์ของคำนั้น ๆ ได้ภายในเวลาไม่กี่อึดใจ

          คุณครูท่านอื่น ๆ สามารถดาวน์โหลดสื่อและกิจกรรมไปใช้งานได้ตามความเหมาะสมเลยครับ :)

*** ไฟล์ที่นำมาแบ่งปันขออนุญาตปรับให้อยู่ในรูปแบบพร้อมปริ้นท์ใช้งานเพื่อให้สะดวกในการนำกิจกรรมไปใช้ในห้องเรียนนะครับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: กระดานบิงโก+คู่มือในการเล่น (เกมบิงโกพิฆาต).pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 13 ครั้ง


2
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
2
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน