เยี่ยมแบบไหนให้ได้100%

931
ภาพประกอบไอเดีย เยี่ยมแบบไหนให้ได้100%

การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยนัดหมายล่วงหน้า เข้าเยี่ยมอย่างเป็นกัลยาณมิตร และเคารพสิทธิของบุคคล จดบันทึกการเยี่ยมบ้านให้เป็นปัจจุบัน ทำให้การดูแลนักเรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง

เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างไรให้ครบทุกหลัง

เป็นเป้าหมายที่ท้าทายครูที่ปรกษาอย่างมาก โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ หรือขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งจะมีจำนวนนักเรียนต่อห้องจำนวนมาก

หลักการเยี่ยมบ้านทั่วไปคือ นัดหมาย เตรียมหัวข้อ ศึกษาข้อมูลล่่วงหน้า สร้างความคุ้นเคย ให้แรงเสริมมากกว่าตำหนิ และใช้เวลาเยี่ยมบ้านอย่างเหมาะสม

คำถาม แล้วคุณครูที่มีนักเรียนต่อห้องมากกว่า 40 คน ควรบริหารจัดการเยี่ยมบ้านอย่างไรจึงจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายคือ เยี่ยมบ้านได้ 100%

ขั้นตอนคือ

  • ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  • ให้นักเรียนเขียนแผนที่บ้าน โดยเน้นเขียนจากจุดสำคัญใกล้ๆ บ้าน ที่จะทำให้ครูไปเยี่ยมบ้านได้ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากโรงเรียน หรือใช้การบอกพิกัดที่ My current location (mycurrentlocation.net)
  • แบ่งโซนการเยี่ยมบ้านตามบริบทของพื้นที่เช่น ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจจะแบ่งเป็นโซน คลองหอยโข่ง บางกล่ำ นาหม่อม บ้านพรุ หาดใหญ่ใน เขต8 คลองแห คอหงส์/สวนสาธารณะ มอ.
  • จากนั้นให้นักเรียนลงชื่อในโซนที่ตรงกับพิกัดของบ้าน
  • เมื่อได้โซนต่างๆ ครูนัดหมายเยี่ยมบ้านทีละโซนซึ่งอาจจะได้เยี่ยมบ้านมากกว่าสองคนขึ้นไป
  • ใช้เวลาหลังเลิกเรียน ครูนำนักเรียนไปส่งบ้านทีละโซนโดยนัดหมายล่วงหน้า

ลองดูนะคะแบ่งโซนการเยี่ยมจะทำให้เราเยี่ยมบ้านได้ครบทุกหลัง และมีประโยชน์ ทั้งถูกต้องตามหลักการเยี่ยมบ้านโดยทั่วไป

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: สไลด์1.JPG

ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน