โครงงาน แจกันสีรุ้ง ดอกไม้สวยงาม

5955

การนำขวดน้ำพลาสติก มาสร้างมูค่า สร้างรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม


  Level 1 อยากรู้อยากเห็น

เราได้ซื้อน้ำมาเมื่อดื่มน้ำหมดแล้ว ขวดน้ำพลาสติกจะทิ้งดีไหม? หรือจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรดี เพราะถ้ามองดูขวดน้ำพลาสติกมีรูปทรงต่าง ๆ ที่สวยงาม รวมทั้งมีสีสันสวยงาม เช่น สีขาว, สีเขียว, สีฟ้า, สีน้ำเงิน เอ๊ะ..เอ๊ะ จะทำอะไรดีน๊า


Level 2 นักสืบเสาะ (ค้นหาข้อมูล)

ทางห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อศึกษางานประดิษฐ์ โดยนำขวดพลาสติกมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีเยอะมาก จึงเกิดการรวมกลุ่มกัน และสนใจการทำแจกันสีรุ้ง โดยนำขวดพลาสติก ที่มีรูปทรง ขนาด ต่าง ๆ และนำอุปกรณ์ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์


 Level 3  กระเทาะปัญหา (ออกแบบแก้ปัญหา)

1. โครงงาน แจกันสีรุ้งดอกไม้สวยงาม ทางกลุ่มได้ออกแบบผลงานจากขวดน้ำพลาสติก โดยใช้ขวดน้ำพลาสติกที่มีขนาดหลากหลาย

2.นำอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อให้เกิดความสวยงาม

* อุปกรณ์บางอย่างต้องอยู่ในการดูแลจากผู้ปกครอง ครู หรือ ผู้ใหญ่

3. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จากห้องสมุด จากอินเตอร์เน็ต จากยูทูป


 Level 4 ลงมือทำ ลงมือปฏิบัติ

โครงงาน แจกันสีรุ้งดอกไม้สวยงาม มีวิธีการทำ ดังนี้                                                 

     อุปกรณ์การทำแจกันสีรุ้ง

ขวดน้ำพลาสติก ขนาดตามที่สนใจ  สี   เชือก  กาว ลูกปัด กรรไกร ปืนกาว มีดคัดเตอร์                           

        * อุปกรณ์บางอย่างต้องอยู่ในการดูแลจากผู้ปกครอง ครู หรือ ผู้ใหญ่

วิธีการทำแจกันสีรุ้ง                                                                                                                         

1.ขวดน้ำพลาสติก ขนาดตามที่สนใจ                                           

 2. ตัดขวดพลาสติก ตามขนาดที่ได้ออกแบบไว้                                                                                 

3. นำเชือกที่เป็นสีสันสวยงาม มาพันรอบขวดน้ำที่ได้ตัดแล้ว ทากาว เพื่อให้ยึดติดกับขวดน้ำ                             

4. ทาสี แดง สีน้ำเงิน เพื่อให้เกิดสีสัน                                                                                     

 5.นำลูกปัด ติด ตกแต่งให้สวยงาม และจะได้ แจกันสีรุ้ง 


 Level 6 งานนี้ต้องโชว์

เพราะเป็นงานตั้งใจ จึงมีผลงานมากมายให้ได้ให้เลือกชม โครงงาน แจกันสีรุ้งดอกไม้สวยงาม สามารถนำมาโชว์เป็นผลิตภัณฑ์ของห้อง ป.1/4 เป็นอีกหนึ่งความสามารถนำมาโชว์ได้ อีกทั้งเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง และถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะ


แจกันสีรุ้งดอกไม้สวยงามนำเสนอผลงานบนเวที ชื่อผลงาน โครงงาน แจกันสีรุ้ง ดอกไม้สวยงาม ในงานค่ายวิชาการอนุบาลนักคิด พิชิต 4.0 เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปน.1

ความภาคภูมิใจ ผลงานของกลุ่ม ป.1/4 ในการทำโครงงาน แจกันสีรุ้ง ดอกไม้สวยงาม 


5
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
2
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน