ปรับมุมมองสร้างความเข้าใจในตัวลูกด้วย Logic Tree 3

1281
ภาพประกอบไอเดีย ปรับมุมมองสร้างความเข้าใจในตัวลูกด้วย Logic Tree 3

กิจกรรมนี้จะช่วยให้พ่อแม่และผู้ปกครองนั้นได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับบุตรหลานของตนเอง เพื่อที่เราจะได้เข้าใจเว่าเขามุมมองของเราและของเด็กๆที่มีต่อตัวเขาเองนั้นเป็นอย่างไร ? วันนี้ผมจะนำเสนอการใช้ Logic Tree 3 ในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในตัวเด็กและครอบครัวกันครับ

ปรับมุมมองสร้างความเข้าใจในตัวลูก


         การเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญแม้กระทั่งในครอบครัวเช่นเดียวกัน ที่ทั้งพ่อ,แม่และลูก อาจจะมีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ แม้กระทั่งมุมมองของเกี่ยวกับลูกที่แตกต่างกันออกไป พ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจจะมีมุมมองเกี่ยวกับบุตรหลานแบบหนึ่ง แต่เราจะมั่นใจได้ไหม ว่ามุมมองที่เราเข้าใจเกี่ยวกับตัวบุตรหลานของเราเองนั้นถูกต้องเกี่ยวกับบุตรหลานของเราจริงๆ เพื่อเราได้เข้าใจเด็กๆในครอบครัวเราหรือไม่ว่าเขาคิดหรือมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับตัวเขาเอง จึงเป็นที่มาของกิจกรรมนี้ครับ


ขั้นตอนการทำกิจกรรม

1.จากใบงานนี้ (โหลดจากด้านล่างได้เลานยะครับ) ให้แบ่งครึ่งตามแนวนอนโดยด้านซ้านจะเป็นของคุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครองครับ ส่วนฝั่งขวาจะเป็นของเด็กๆ

2.ให้พ่อแม่สะท้อนมุมมองที่มีอยู่เกี่ยวกับตัวลูกพร้อมเขียนเหตุผลลงในกรอบที่ได้เตรียมไว้ในภาพ

ตัวอย่าง


2.ให้เด็กๆได้สะท้อนมุมมองที่มีอยู่เกี่ยวกับตัวเองพร้อมเขียนเหตุผลลงในกรอบที่ได้เตรียมไว้ในภาพ

ตัวอย่าง


4.เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ทั้ง 2 นำ 2 ใบนี้มาประกอบกันแล้วช่วยกันอ่าน 

5.จากนั้นให้ต่างฝ่ายต่างเขียนเติมในใบของทั้ง 2 (พ่อแม่เขียนเติมในใบฝั่งของลุก,ลูกเขียนเติมในฝั่งของพ่อแม่ที่เขียนไว้) เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง เข้าใจความคิดของกันและกันมากยิ่งขึ้นผ่านการเขียนและการสะท้อนความคิด 


วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นอกจากจะให้พ่อแม่และผู้ปกครองเข้าใจในบุตรหลานของตนมากขึ้นแล้ว ยังให้เด็กนั้นได้เข้าใจในมุมมองของพ่อแม่ที่มีต่อตัวเขามากขึ้นด้วย และการแลกเปลี่ยนและช่วยเติมความคิดเห็นให้กันและกันก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อกันและกัน นำมาสู่จุดที่ลงตัวของกันและกันได้ เพราะครอบครัวที่เข้มแข็งนั้น ต้องมีทั้งความยืดหยุ่น สมดุล และมีการเรียนรู้ร่วมกัน มากกว่าต่างฝ่ายต่างคิดเพียงฝ่ายเดียว พลังแห่งความเข้าใจร่วมกันนี้จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นคงในครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ครับ 😊

 

ขอบคุณครับคุณครูสามารถนำไปดัดแปลงได้เลยนะครับ ความว่ากิจกรรมนี้จะมีประโยชน์ในการนำมาใช้กับครอบครัวนักเรียนนะครับ ถ้ามีข้อเสนอแนะใดบอกได้เลยนะครับคุณครู :)

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ใบงานปรับมุมมองสร้างความเข้าใจในตัวลูก.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง


1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน