ผู้ปกครองของหนู เพื่อนครูเอง

381
ภาพประกอบไอเดีย ผู้ปกครองของหนู เพื่อนครูเอง

การสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองให้สนิทสนมและพร้อมที่จะร่วมมือกันพัฒนาตัวผู้เรียน

ครูจะมีการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง

ด้วยยุคสมัยที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้ง่ายต่อการสื่อสาร ครูจึงมีการสร้างกลุ่มในไลน์และเฟสบุ๊ค เพื่อใช้ในการพูดคุยเเลกเปลี่ยนถึงปัญหาของตัวนักเรียนที่เกิดขึ้น โดยจะมีการสร้างกติกาและข้อตกลงร่วมกัน

ในทุกๆ สัปดาห์ครูจะมีการทำแบบสอบถาม ซึ่งถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข และผลการแก้ไขที่ได้ทดลองทำมา จากนั้นครูจะนัดผู้ปกครองในการ Meeting แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการติดตามผลอยู่ตลอด

กิจกรรมนี้ได้ผลตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครองหลาย ๆ ท่าน และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครองอีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน