ฝากบอกให้รู้ที

241
ภาพประกอบไอเดีย ฝากบอกให้รู้ที

กิจกรรมที่สะท้อนความรู้สึกของผู้เรียนไปให้กับผู้ปกครอง

ครูจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายออกไป

อาทิ ครูให้นักเรียนถ่ายภาพตามความรู้สึกของนักเรียนจากนั้นให้นักเรียนปริ้นท์ออกมาเพื่อทำเป็นโปสการ์ด เพื่อเขียนบรรยายความรู้สึกที่มีในขณะนี้ จากนั้นครูรวบรวม และใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน