ฝึกคิดแบบ critical thinking หัวข้อการ bully ภายใน

2941
ภาพประกอบไอเดีย ฝึกคิดแบบ critical thinking หัวข้อการ bully  ภายใน

ให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ bully กันภานในโรงเรียน


ผู้สอนเล็งเห็นถึงปัญหาการ bully กันภายในโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาทั่วทั้งโลกจึงอยากให้นักเรียน ฝึกคิดอย่าง critical thinking ฝึกวิพากย์วิจารณ์ กล้าแสดงความคิดเห็น โดยทำเป็นรูปแบบคล้ายๆ การโต้เวที โดยอันดับแรก จัดโต๊ะ ออกมานำเสนอ 1กลุ่ม 5 -6 คนดังรูป

ผู้สอนจะสุ่มหยิบหัวข้อการ bullyกันภายในโรงเรียนกันแล่ะอ่าน สถานการณ์จะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลก

โดยให้สมาชิกในกลุ่มระดมความคิดการป้องกันและแก้ปัญหา ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พร้อมทั้งให้เพื่อนคนอื่นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
3
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline