กิจกรรมเด็กดีของแผ่นดิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

72416
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมเด็กดีของแผ่นดิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

นักเรียน ชั้น ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมเด็กดีของแผ่นดิน จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึ่งประสงค์ ภายใน 21 วัน เกิดการพัฒนาตัวเองในทางที่ดี ยั่งยืน สร้างนิสัยที่ดี มีความภูมิใจในตัวเอง

กิจกรรมเด็กดีของแผ่นดิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี


เมื่อเรียนวิชาภาษาไทย นอกห้องเรียน สังเกตเห็นว่านักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์ เช่น พูดเสียงดัง ไม่เป็นระเบียบ ทะเลาะกัน ทิ้งขยะ และขาดความรับผิดชอบ ไม่ลงเขตบริการ คุณครูประจำชั้น จึงนำนักเรียนชั้น ป.1/4 จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมเด็กดีของแผ่นดิน Z-idol ปีการศึกษา 2563   จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน1.ให้นักเรียนแต่ละคนสำรวจพฤติกรรมตัวเอง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ ด้านการเรียน ด้านสังคม ด้านจิตอาสา2. นักเรียนศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา หรือพัฒนาตัวเองในเรื่องนั้น ๆ เช่น ด้านจิตอาสา การมีน้ำใจ ตอนเช้า ทุก ๆ วัน นักเรียนชั้น ป.1/4 ลงเขตบริการ เพื่อทำความสะอาด โดยนำอุปกรณ์ทำความสะอาด ที่หนีบขยะ ไม้กวาด ที่โกยขยะ เมื่อเขตบริการสะอาดแล้ว จะนำอุปกรณ์ไปล้าง และเก็บในห้องอย่างเรียบร้อย3.นักเรียนแก้ไข หรือพัฒนาตัวเอง ให้ครบ 21 วันติดต่อกัน  เมื่อทำความดีแล้ว จะมีการบันทึกการทำความดี โดยการระบายสี ต้นกล้าความดี ทุกวันจนครบ 21 วัน


4. เมื่อแก้ไข หรือพัฒนาตัวเอง ครบ 21 วันแล้ว คุณครูและนักเรียนจะลงข้อมูลผ่านระบบเด็กดีของแผ่นดิน Z-idol เพื่อรายงานผลการพัฒนา ของนักเรียน ชั้น ป.1/4 ทุกคน


5. นักเรียนชั้น ป.1/4 จำนวน 35 คน ผ่านกิจกรรมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้รับเกียติบัตรเด็กดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2563


6. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยมทุกคน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ สร้างความภาคภูมิใจกับตัวเอง


youtube.com/watch?v=DxYbYRUXnRY

m.youtube.com/watch?v=Q14CT_QA278

16
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
1
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline