icon
เข้าสู่ระบบ

ห้องเรียนคูล ๆ ฝึก Media Literacy (รู้เท่าทันสื่อ)

5610
ภาพประกอบไอเดีย ห้องเรียนคูล ๆ ฝึก Media Literacy (รู้เท่าทันสื่อ)

ห้องเรียนคูล ๆ สไตล์ insKru 😎✨ ฝึก Media Literacy (รู้เท่าทันสื่อ) . ตอน “เลตันกับลูกแก้วทองคำที่หายไป” . เลตัน รับบทเป็นนักสืบ เพื่อช่วยสืบหาความจริง เป็นใครเป็นคนขโมยลูกแก้วทองคำไปนะ . จากเรื่องราวที่เกิดขึ้น คุณมีความคิดเห็นอย่างไร มาแชร์กันค่า

ณ เมืองโจโจ ลูกแก้วทองคำประจำเมืองได้หายไป ผู้คนต่างเริ่มสงสัยและคาดการณ์ผู้ต้องสงสัยกันไปต่าง ๆ นาน

.

แต่ทว่านายกเทศมนตรีได้รับเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับหัวขโมย เขาจึงได้เดินทางไปหา เลตัน ให้ช่วยสืบคดีนี้

นายกเทศมนตรีได้บอกกับเลตันว่า จากเบาะแสที่เขาได้รับมาคนร้ายน่าจะคือ ฟาโน่ อดีตพนังงานในร้านอาหารแห่งหนึ่ง

.

เลตันจึงขอดูหลักฐานเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์

หลักฐานที่ 1 เลตันตั้งคำถามว่า

1) ภาพข่าวที่แชร์ ใน FB ทำไมถึงไม่เป็นภาพเนื้อเดียวกัน ?

2) ผู้เขียนหรือแหล่งข่าวนี้คือใคร มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

3) เราจะตรวจสอบอย่างไร ถึงจะมั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

_

ในขั้นตอนนี้ คุณครูสามารถเริ่มต้นให้นักเรียนสังเกตหลักฐานชิ้นแรก

จากนั้นให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มว่าเขาคิดอย่างไรกับหลักฐานชิ้นนี้

น่าเชื่อถือหรือไม่อย่าง แล้วตามด้วยการแลกเปลี่ยนตามข้อคำถามของเลตันเพิ่มเติม


จากหลักฐานที่ 2 เลตันตั้งคำถามว่า

1)ข้อความที่แชร์ต่อมาในไลน์โดยไม่มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือมาได้ขนาดไหน

2) ข้อความที่ส่งมาควรมีข้อควรระวังอะไรบ้างก่อนตัดสินใจเชื่อ

_

ในหลักฐานชิ้นที่ 2 นี้คุณครูอาจใช้วิธีการเดียวกับหลักฐานชิ้นที่ 1 ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แล้วตามด้วยข้อคำถามจากเลตัน

หลักฐานที่ 3 เลตันตั้งคำถามว่า

1.แท้จริงแล้วเป็น Account ของเขาจริงไหม

2.หากจริง เขาเป็นคนโพสต์เองหรือไม่

3.หากจริง เราจะเชื่อตามที่นายกเทศมนตรีสงสัยได้ไหม

4.หากไม่จริง ใครได้ประโยชน์จากโพสต์นี้

_

ในหลักฐานชิ้นที่ 3 นี้คุณครูอาจใช้วิธีการเดียวกับหลักฐานชิ้นที่ 1 ,2 ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แล้วตามด้วยข้อคำถามจากเลตัน

หลังจากนักเรียนได้อภิปรายสรุปคำตอบแล้ว

คุณครูอาจชวนนักเรียนคิดต่อ เช่น

1.หากข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์ไปนั้นไม่เป็นความจริง

จะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง

2.การตรวจสอบข้อมูล ควรสังเกตในเรื่องใดบ้าง (เช่น แหล่งที่มา วันที่โพสต์ ภาพประกอบข่าว )

3.การเช็คข้อมูลจากหลายแหล่งสำคัญอย่างไรบ้าง

4. ทำอย่างไรให้ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(6)