เข้าสู่ระบบ

การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมห้องเรียนฐานสมรรถนะ

473
ภาพประกอบไอเดีย การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมห้องเรียนฐานสมรรถนะ

มาแว้ววววว สรุปไอเดียจาก มินิครูปล่อยของ ตอน CBE on Tech "การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมห้องเรียนฐานสมรรถนะ" . เรียนรู้วิธีการสร้าง Thinglink และ Flippity Boardgame ในการส่งเสริมห้องเรียนฐานสมรรถนะ .

3
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline