เข้าสู่ระบบ

ปรับห้องเรียนให้สนุก ขมวดเรื่องราวให้อยู่ใน Comic

6921
ภาพประกอบไอเดีย ปรับห้องเรียนให้สนุก ขมวดเรื่องราวให้อยู่ใน Comic

จากวิชาที่ต้องอ่านบทความหรือย่อหน้าหลายบรรทัด เปลี่ยนความเบื่อหน่ายให้กลายเป็นตัวละคร นำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนหลายช่อง ที่ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการสอน Reading หรือการอ่าน ตัวครูเองต้องพยายามหาสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่มีหลายรูปแบบมานำเสนอและเร้าให้เกิดความสนใจ ครูเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องหาข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนานักเรียนและสร้างสรรค์สื่อนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าครูต้องสอนเนื้อหา บทความ ข่าว หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆที่มาในรูปแบบของย่อหน้า และหลังจากอ่านจบก็ต้องตอบคำถามว่า ใคร ทำอะไร เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน อย่างไร เหตุผลมีอะไร อันไหนไม่เป็นความจริง หลังจากอ่านแล้วสรุปได้ว่าอย่างไร หรือไม่ว่าจะเป็น เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปกติคุณครูก็จะให้นักเรียนอ่านเอง หรืออ่านพร้อมกัน เสร็จแล้วสรุป (บางครั้งก์ไม่อ่านเลย) หลังจากนั้นก็ตอบคำถาม ซึ่งน่าจะเป็นเช่นนั้น

แต่ทว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนการอ่านบทความหรือย่อหน้าหลายบรรทัด ให้กลายเป็นตัวละคร นำเสนอในรูปแบบของการ์ตูน หรือเรียกว่า Comic Strips


เริ่มต้นกันเลยนะครับ... จากที่ครูเตรียมสอน ครูอ่านบทความที่จะสอนนั้นก่อน แล้วสรุปใจความทั้งหมด (แบบไม่ตกหล่น) List เป็นข้อๆ แล้วกำหนดตัวละคร อาจจะสัก 2-3 ตัวละครก็ได้ จากนั้นเข้าไปที่ Website Pixton.edu เราสามารถสร้างตัวละคร ฉาก รวมไปถึงคำพูดต่างๆ นำเสนอเรื่องราวในบทความที่เราจะสอนนั้นทั้งหมด จากนั้นนำข้อความจากบทความที่เรา List ไว้นั้นมาใส่กับตัวละคร ปรับให้เหมาะสม (อย่าลืมว่าเนื้อหาทั้งหมดต้องครอบคลุม เพื่อใจความของบทความจะไม่ได้หายไปนะครับ) เพิ่มสี อารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกทางใบหน้าของตัวละคร แค่นั้นเองเราก็สามารถนำ Comic Strips หรือการ์ตูนหลายๆช่องนี้มาสอน และสอนแทรกไปในเนื้อหาการเรียนการสอนของเราได้แล้วครับ


ตัวอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและท้าทาย คือเรื่องของ Rohingya ชาติพันธ์ุมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือแต่กลับถูกปฏิเสธ ซึ่งถ้าเกิดอ่านบทความแล้วนักเรียนจะบอกแน่นอนว่า ยากกกกกก และไม่เข้าใจ รวมถึงคำศัพท์ที่ค่อนข้างท้าทายความสามารถของนักเรียน ครูเอามาแปลงโฉมให้เป็นการ์ตูนหลายๆช่อง จนเราลืมรูปแบบการอ่านแบบย่อหน้าไปเลย


ไปสอนดีกว่า... จากสิ่งที่เราเตรียมไว้ นักเรียนแทบจะลืมเนื้อหาที่ยาวๆ ในหนังสือไปเลย มากกว่านั้นยังรู้สึกและอินไปกับเรื่องราวที่ถูกบอกเล่าในการ์ตูนหลายช่องนั้น ท้ายที่สุดมาหลังจากเรียนรู้ผ่านสิ่งนี้ กลับไปเปิดบทความยาวๆ นักเรียนก็สามารถเรียงร้อยเรื่องราว เข้าใจในสิ่งที่อ่าน และยังตอบคำถามได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
สุดท้าย... สิ่งที่มากไปกว่านั้น กิจกรรมการเรียนการสอนที่มี Comic Strips เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ยังช่วยให้นักเรียนฝึกคิดเชื่อมโยงและคิดอย่างเป็นระบบอีกด้วย ท้ายที่สุดแล้วการเรียนการสอนก็ Happy ครูก็ Happy นักเรียนก็ Happy ครับ (:


หวังว่าจะเป็นประโยขน์แก่คุณครูหลายท่าน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานนะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพร

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: S__1884180.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline