เข้าสู่ระบบ

การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย KITDEE model

2251
ภาพประกอบไอเดีย การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย KITDEE model

การเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างการจัดการเรียนการสอน และปิดภาคเรียน ให้คิดดี เป็นแนวทาง ทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการชั้นเรียนนะคะ

การบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบ "คิดดี"

K : Know, Knowledge รู้จักนักเรียน รู้จักหลักสูตร รู้กระบวนการ รู้วัดผลประเมินผล

I : Information, Interaction มีปฏิสัมพันธ์ มีสารสนเทศ มีระเบียบวินัย

T : Teacher, Techonology มีการใช้สื่อ มีทักษะการสอน มีความยุติธรรม

D : Design, Development ออกแบบการสอน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา

E : Evaluation, Educate มีการวัดประเมินที่หลากหลาย มีเทคนิคการสอน

E : Environment, Execution สร้างบรรยากาศชั้นเรียน เลือกงานตามความสามารถ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: d-050464.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline