icon
เข้าสู่ระบบ

ระบบประเมินครูแบบใหม่บนเว็บ insKru

5841
ภาพประกอบไอเดีย ระบบประเมินครูแบบใหม่บนเว็บ insKru

☀️เปิดเทอมใหม่นี้ ครูและโรงเรียนไหนกำลังหาวิธีการประเมินครู ที่ช่วยให้ทุกคนในโรงเรียนทำงานง่ายขึ้น เพื่อตอบรับกับการสอนออนไลน์ insKru ขอเสนอออ . ✨ระบบประเมินครูแบบใหม่บนเว็บ insKru✨ ที่ช่วยให้ครูทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะใช้ระบบเดียวกันได้ทั้งโรงเรียน ทำให้ไม่ต้องส่งงานซ้ำซ้อน!

ระบบประเมินครูบนเว็บ insKru

ที่ครูสามารถออกแบบได้เองง่าย ๆ

ระบบจะอัพโหลดผลการประเมินที่หน้า Profile ของคุณครู

บนเว็บไซต์ insKru ให้เองทันที หัวหน้าหมวดเข้ามาตรวจได้เลย

ผู้บริหารเองก็สามารถเห็นภาพรวมของครูทั้งโรงเรียนได้ง่ายขึ้น

.

ระบบนี้จะช่วยให้ครูและโรงเรียนทำงานร่วมกันได้ยังไง

ลองไปดูตัวอย่างการใช้งานจากใน insKru กันได้เลยค่าา!

ครูจะทำงานง่ายขึ้นยังไง ถ้าใช้ระบบประเมิน insKru?

.

ครูทำง่าย ได้ผลประเมินที่ละเอียด แต่เข้าใจง่าย

ครูออกแบบการประเมินเองได้ ทำให้ได้ผลประเมินอย่างละเอียด ระบบจะแสดงผลพร้อมกราฟภาพรวมในด้านต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะกับการดูผลประเมิน

.

ส่งผลการประเมินง่าย ๆ แค่ครั้งเดียวจบ

เพียงครูกดสร้างแบบประเมิน แล้วติด tag เพื่อช่วยบอกระดับชั้นหรือวิชา ระบบจะทำการโชว์แบบประเมินใน profile ของครูบนเว็บให้ทันที

ให้หัวหน้าหมวดเข้ามาตรวจได้เลย

หรือจะกดคัดลอกลิงก์ส่งให้หัวหน้าหมวดก็ได้เหมือนกัน 

.

ดาวน์โหลดไฟล์สรุปผลการประเมินได้ทันที

ครูสามารถดาวน์โหลดสรุปผลประเมินการสอนจากเด็ก ๆ เพื่อนำไปสรุปเป็นรายงานประจำสัปดาห์ได้ทันที

.

ผลการประเมินมีทั้งความเห็นจากเด็กแต่ละคน พร้อมกราฟสรุปภาพรวมของห้องเรียนที่ง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์ และการนำมาปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับผู้เรียนมากขึ้น

หัวหน้าหมวดก็ตรวจผลประเมินครูสะดวก ผู้บริหารก็สรุปผลการสอนของครูทั้งโรงเรียนได้ง่าย

.

หัวหน้าหมวดเช็คสรุปผลการสอนของครูทั้งหมวดวิชาได้ง่าย

โดยเข้าไปเช็คสรุปผลการสอนและผลการประเมินของคุณครูทั้งหมวดวิชาได้ง่าย ๆ ผ่านทางหน้า profile ของคุณครูบนเว็บ insKru หรือให้ครูส่ง link หน้า profile มาให้ก็ได้เหมือนกัน

.

ทำให้เห็นภาพรวม วางแผนการซัพพอร์ทและพัฒนาหมวดวิชาให้ดีขึ้นจากการฟังเสียงผู้เรียน และทำให้เด็ก ๆ มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อภาพรวมของหมวดวิชาที่เราดูแลอยู่

.

ผู้บริหารสรุปผลการสอนของครูทั้งโรงเรียนได้ง่าย

โดยเข้าไปดูผลการประเมินของครูแต่ละคนผ่านทาง profile ครูบนเว็บและสรุปผลการสอนของครูทั้งโรงเรียน

เพื่อนำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ภาพรวมและวางแผนพัฒนาระบบการสอนในทุกระดับชั้น ทุกวิชา ให้คุณครูทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

.

โดยหัวหน้าหมวดและผู้บริหารสามารถดูระดับชั้นและวิชาที่อยากสังเกตการณ์ได้ ตาม tag ที่ครูติดไว้ในแบบประเมินของครู

.

.

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(7)
เก็บไว้อ่าน
(3)