4 เกมสร้างเมืองฝึกเด็ก ๆ ให้เป็นผู้นำที่บริหารเป็น

640
ภาพประกอบไอเดีย 4 เกมสร้างเมืองฝึกเด็ก ๆ ให้เป็นผู้นำที่บริหารเป็น

💡อยากได้ผู้นำดีที่บริหารเป็น...มาลองดูนี่!!! . 4 เกมสร้างเมืองที่จะฝึกให้เด็ก ๆ บริหารเป็น และสร้างความเป็นผู้นำการเปลี่ยนเแปลง . ครูจะฝึกให้เด็กเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีวิสัยทัศน์และแก้ปัญหาเป็น ผ่านการสวมบทผู้นำใน 4 เกมสร้างเมืองนี้กันได้ยังไงบ้าง?

เกมที่ 1: Cities Skylines

ผู้นำบนดินแดนว่างเปล่า

.

เกมที่ให้เด็กๆลองเป็นนายกเทศมนตรีเข้ามาบริหาร

เพื่อพัฒนาเมืองให้ก้าวหน้า ประชาชนมีความสุข

.

การตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างต่างๆ

ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดี

และเราต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่กำลังสร้าง

จะส่งผลอย่างไรต่อเมืองบ้าง

มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างไร

.

เกมนี้ชวนเด็กคิดเรื่องอะไรบ้าง?

.

เกมนี้ชวนเด็กๆ คิดว่า เราจะเลือกใช้พลังงานที่แพง

แต่ไม่มีมลพิษ ทำให้ประชาชนมีความสุขอย่างกังหันลม

หรือ จะเลือกใช้พลังงานถูก แต่สร้างมลพิษ

ทางกายและใจให้ประชาชน

.

การวางท่อระบายน้ำเสียควรวางแนวอย่างไร

เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อแม่น้ำ

หรือพื้นที่บริเวณไหนที่เหมาะทำการเกษตร อุตสาหกรรม

จะใช้นโยบาย เช่น การจัดเก็บภาษี การรักษาสิ่งแวดล้อม

การแก้ปัญหาจาจรติดขัด แก้ปัญหาเมืองอย่างไร เป็นต้น

.

เอาเกมนี้ไปสอนอย่างไรได้บ้าง?

.

คุณครูสามารถนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในเกม

เช่น คุณภาพชีวิตของผู้คน ระบบขนส่งสาธารณะ การวางผังเมือง มาเป็นประเด็นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สาเหตุ

หรือนำสิ่งทีได้เรียนรู้จากเกมมาลองเทียบเคียงกับชุมชน

หรือเมืองที่เขาอาศัยอยู่ว่าคล้ายหรือต่างกันอย่างไร

แล้วให้เด็กๆ ลองเสนอไอเดียแก้ไขปัญหานั้น

.

มากไปกว่านั้นครูอาจโยนเงื่อนไขหรือคำถาม

ที่นอกเหนือไปจากตัวเกมได้ เช่น หากมีธรุกิจเจ้าใหญ่ผูกขาด

จะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของคนในเมือง

.

ทั้งหมดนี้อาจเป็นเครื่องมือเล็กๆ

ที่จะช่วยกระตุ้นให้เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เราอาศัยอยู่


เกมที่ 2: Frostpunk

ผู้นำในเมืองที่หนาวเหน็บ

.

เกมนี้เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้นำในการคิดวางแผน

ทว่าความท้าทายในการเป็นผู้นำของเกมนี้คือ

เราจะทำยังไงให้ผู้คนในเมืองมีชีวิตอยู่รอดต่อไป

ในมหันตภัย โดยที่คำนึงถึงเรื่องศีลธรรมมนุษยธรรม

และการจัดการควบคู่กันไปให้ได้

.

เกมนี้ชวนเด็กคิดเรื่องอะไรบ้าง?

.

ในเมื่อแรงงานผู้ใหญ่มีไม่มากพอมาเก็บทรัพยากร

การตัดสินใจใช้แรงงานเด็กเป็นสิ่งที่ควรทำ

เพื่อการอยู่รอดหรือไม่ เพราะอะไร?

.

เราควรเปิดรับผู้อพยพที่เราพบระหว่างทางหรือไม่

ในขณะที่ทรัพยากรของเราก็อาจไม่เพียงพอต่อทุกคน?

.

หรือกรณีการเจ็บป่วยเราจะมีทางออกในเมืองที่ถูกแช่แข็งนี้อย่างไร?

.

เกมนี้เอาไปสอนอย่างไรได้บ้าง?

.

ครูสามารถชวนนักเรียนถกเถียงประเด็นมนุษยธรรม

ภายใต้เงื่อนไขที่เกิดขึ้นที่หลากหลายทั้งจากเกม

หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน

ซึ่งจะช่วยให้เขาได้คิดและตั้งคำถาม

ถึงจุดยืนความคิดของตัวเองที่มีต่อสังคมว่า

เขาให้ความสำคัญกับคุณค่าใดบ้าง เพราะอะไร

แล้วสิ่งนี้จะนำไปสู่สังคมแบบไหน


เกมที่ 3: Oxygen Not Included

ผู้นำบนดาวที่มีออกซิเจนน้อยนิด

.

เกมที่เราต้องไปตั้งอาณานิคมบนดาวดวงใหม่

ที่มีสภาพแวดล้อมต่างไปจากโลก

คือมีออกซิเจนเพียงน้อยนิดต่อการหายใจ

.

สิ่งสำคัญในฐานะผู้นำคือ ต้องคิดว่าจะทำอย่างไร

เพื่อให้ชีวิตผู้คนอยู่รอดต่อไปได้

ซึ่งเกมมีโจทย์ท้าทายให้เราคิดจนหัวแทบแตกมากมาย!

.

เกมนี้ชวนเด็กคิดเรื่องอะไรบ้าง?

.

จะจัดการอาหารให้เพียงพอและสะอาด

เพื่อให้คนมีแรงทำงานและไม่เจ็บป่วยได้อย่างไร?

.

จะระบบจัดการของเสีย ระบบไฟฟ้าและน้ำ

ตารางการทำงานและพักผ่อน

ของผู้คนบนอาณานิคม อย่างไรให้เมืองเดินต่อไปได้?

.

ที่สำคัญเกมนี้ยังมีหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย!

.

เกมนี้เอาไปสอนอย่างไรได้บ้าง?

.

คุณครูสามารถดึงสถานการณ์ปัญหาจากเกมในด้านต่างๆ

มาเป็นโจทย์อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนได้

เช่น ถ้าอาหารไม่เพียงพอ นักเรียนแต่ละคนจะมีวิธีการจัดการอย่างไรให้ทุกคนบนดาวได้อิ่มท้อง

.

ซึ่งการอภิปรายจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะรับฟัง

วิธีคิดที่หลากหลายจากเพื่อนๆ

หรือส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อนำมาสู่การตัดสินใจในดำเนินการต่างๆ ที่มีเหตุผล

.

เกมที่ 4: They Are Billions

ผู้นำท่ามกลางซอมบี้ระบาด

.

เด็ก ๆ จะได้สวมบทบาทผู้นำที่จะปกป้องประชาชน

จากฝูงซอมบี้มหาศาลที่กำลังระบาด!!!

.

เกมนี้ชวนเด็กคิดเรื่องอะไรบ้าง?

.

เด็ก ๆ ต้องคิดว่าซอมบี้จะมาทางไหนบ้าง

ควรตั้งรับหลายจุดไปพร้อมกันไหม

แล้วเราจะสร้างกำแพงและจัดกองทหารป้องกันในรูปแบบใด

.

เราจะจัดสรรทรัพยการต่าง ๆ เช่น อาหาร บ้าน แร่

ไม้ ทอง พลังงานไฟฟ้า

ให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนเมืองไปด้วยได้อย่างไร

.

หากอย่างใดอย่างหนึ่งมีปัญหาก็อาจส่งผลต่อเรื่องอื่นตามมาด้วย เช่น หากไม้ไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถสร้างกำแพงได้ เป็นต้น

.

เกมนี้เอาไปสอนอย่างไรได้บ้าง?

.

คุณครูอาจให้นักเรียนได้ลองเสนอวิธีการที่สร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในแบบต่างๆ ในการรับมือซอมบี้

ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาได้กล้าจิตนาการ

และมองหาความเป็นได้ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

.

Tips: แล้วครูจะเปลี่ยนเกมให้เป็นการเรียนรู้ได้อย่างไร?

.

.

.

ครูคนไหนมีไอเดียนำเกมมาเป็นสื่อการสอนประเด็นต่าง ๆ เข้ามาแชร์ไอเดียในคอมเม้น หรือ ลงไอเดียในเว็บ insKru.com กันได้นะ 

0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
0
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline