แผนการสอนหน้าเดียวเป็นไปได้

25224
ภาพประกอบไอเดีย แผนการสอนหน้าเดียวเป็นไปได้

ทำแผนการสอนเล่มหนาๆ ไปทำไม ทำไปก็ไม่มีใครอ่านแถมนำไปใช้จริงยาก อยากชวนคุณครูคิด เปลี่ยน ปรับมาใช้แผนหน้าเดียวรวบรัดเข้าใจง่ายแบบฉบับครูญี่ปุ่นกันเถอะ

วิธีการทำแผนหน้าเดียวแบบง่ายๆ


1.ย่นและย่อเนื้อหาหลักในแผนการสอนได้แก่ ช่ือเรื่องที่สอน จุดประสงค์ ตัวชี้วัด เนื้อหาการสอน 3 ขั้นตอน สื่อการสอน เครื่องมือวัดและเกณฑ์การประเมินผล


2.เครื่องมือในการทำคือ canva.com (ง่ายเพราะมี template พร้อม) หรือทำในแอพบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ถ้ากลัวไม่ชำนาญใช้ Ms Word หรือ Power Point ก็ไม่มีปัญหา


3.ปรับแต่งและใส่รูปภาพให้เข้ากับ Theme เนื้อหาที่สอน


4.กระบวนการเรียนรู้สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายมาแทรกในกระบวนการ เช่น การสืบสอบ การคิดเปรียบเทียบ/เชื่อมโยง Gamification และประเมินสมรรถนะในมุมมองของการคิดเชิงวิพากษ์ สร้างสรรค์ เป็นพลเมืองโลก ทักษะชีวิตด้านต่างๆ


5.ในเนื้อหาการสอนสามารถใส่อักษรย่อในขั้นตอนกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายเช่น


(P) Process กระบวนการเรียนการสอน


(Q) Question การตั้งคำถามของครู


(R) React ปฏิกิริยาของนักเรียน


(S) Support การส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้โดยครู


(A) Assessment การประเมินผล


โดยแบ่งเป็น


5-10 นาทีแรก ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน


20-30 นาทีขั้นสอนและดำเนินกิจกรรม


5-10 นาทีสุดท้าย สรุปถอดบทเรียน


เคล็ดลับง่ายๆในการทำแผนหน้าเดียวของคุณครูก็คือกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะสอนนักเรียนให้ได้ก่อนจากนั้นคิดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาสอดแทรกโดยอาจอิงประเด็นทางสังคมหรือข่าวที่น่าสนใจในขณะนั้นมาใช้


สุดท้ายแผนหน้าเดียวนี้สามารถปรับเป็นรายหน่วยการเรียนรู้หลายๆ คาบได้ คล้ายๆ Course Syllabus + แผนการสอน


หวังว่าคงจะช่วยให้คุณครูมีความสุขกับการสอนและลดการใช้กระดาษครับ


อ้างอิง : แผนการสอนญี่ปุ่นจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครุฯ จุฬาฯ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 3B080CCF-417E-4537-AC04-91979D5DFE4C.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 116 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

4
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
41
ดาวน์โหลด
6
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline