เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมตู้ปริศนา Glycolysis

3481
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมตู้ปริศนา Glycolysis

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ (กระบวนการไกลโคไลซิสและการสร้างแอซิทิลโคเอนไซม์เอ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การหายใจระดับเซลล์(ไกลโคไลซิสและการสร้างแอซิทิลโคเอนไซม์ เอ) ซึ่งได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (hands-on) บนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนชีววิทยาเพิ่มมากขึ้น

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 glyco-acetyl.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 17 ครั้ง


1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
3
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline