icon
เข้าสู่ระบบ

The Promised Land...ดินแดนแห่งตำนาน

22762
ภาพประกอบไอเดีย The Promised Land...ดินแดนแห่งตำนาน

กิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมของชนชาติเก่าแก่ในเอเชียไมเนอร์และดินแดนใกล้เคียง ได้แก่ ฟินิเชียน ฮิบรู และเปอร์เซีย ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน สอดแทรกความรู้อย่างแยบยล นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประวัติศาสตร์ในการสร้างความสมานฉันท์และทลายกำแพงทางเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา

สำหรับคนที่กำลังหาไอเดียในการสอน เรื่อง "อารยธรรมของชนชาติเก่าแก่ในเอเชียไมเนอร์และดินแดนใกล้เคียง" ให้สนุก ท้าทาย ได้สาระ และเข้ากับสถานการณ์การสอนออนไลน์ วันนี้ ครูก๊อสมี (ณัฐภัทร คล้ายสุวรรณ์) เจ้าของเพจ Social Gozsip - ก๊อสกระซิบ ทิปสังคม จะขออาสามาแชร์ไอเดียการสอนเองครับ


"M - I - C - K - E - Y - M - O - U - S - E" เป็นท่อนเพลงที่ผมจำได้จาก การ์ตูน เรื่อง "บ้านมิกกี้แสนสนุก" การ์ตูนที่เราร่วมสนุกไปกับการทำภารกิจและผจญภัยของมิกกี้เมาส์และผองเพื่อน โดยมีของวิเศษเป็นตัวช่วย และพอผมนึกถึงการ์ตูนเรื่องนี้เลยทำให้ผมนำไอเดียจากการ์ตูนเรื่องนี้มาพัฒนาเป็นกิจกรรม "The Promised Land...ดินแดนแห่งตำนาน"


กิจกรรมนี้สอนอะไรนักเรียน?

ทุกครั้งก่อนที่ครูจะออกแบบกิจกรรม เป็นที่แน่นอนว่าเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าหลังจากจบกิจกรรมแล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ผมคาดหวังว่าถ้าจบกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนจะเข้าใจถึงสาระสำคัญใน 3 ข้อต่อไปนี้

1. ชนชาติเก่าแก่ในเอเชียไมเนอร์และดินแดนใกล้เคียงมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน และร่วมกับอารยธรรมสำคัญของโลก รวมทั้งส่วนในการสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมสู่ปัจจุบัน

2. ประวัติศาสตร์เป็นเสมือนดาบสองคม มนุษย์สามารถใช้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความสมานฉันท์ได้ ขณะเดียวกันสามารถใช้สร้างความบาดหมาง ขัดแย้ง และความรุนแรงได้

3. ความสำเร็จจากอดีตไม่สามารถอยู่อย่างจีรังยั่งยืนได้เสมอไป สิ่งที่สำคัญกว่า คือ มนุษย์ในปัจจุบันต้องเรียนรู้ที่จะรักษา ปรับปรุง และต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น


The Promised Land...ดินแดนแห่งตำนาน เป็นการผจญภัยแบบไหน?

เริ่มต้นครูสมมติสถานการณ์ว่า "...การผจญภัยกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อเด็กหนุ่ม 3 คน 3 นิสัย ได้ยินตำนานเกี่ยวกับดินแดนแห่งพันธสัญญา ดินแดนที่อุดมไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง และด้วยความอยากรู้ประกอบกับสายเลือดนักผจญภัย การเดินทางครั้งใหม่จึงเกิดขึ้น..."

ในการเดินทางครั้งนี้ มี นักผจญภัย 3 คน ที่คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัวแตกต่างกัน เดินทางไปพร้อมกับของวิเศษ 4 ชิ้น ดังนี้

โดยสำหรับในการเดินทางในครั้งนี้ พวกเขาทั้ง 3 จะต้องพบเจอกับสิ่งใดบ้าง มาติดตามกันได้เลย

และของวิเศษที่ถูกต้องที่เขาควรจะเลือกใช้ คือ คัมภีร์โทราห์

หลังจากผ่านบททดสอบแรกไปได้เขาก็ต้องพบเจอกับบททดสอบที่ 2 คือ

ซึ่งของวิเศษชิ้นที่จะนำไปใช้ย้อมสีผ้าได้ ก็คือ หอย murex

แม้จะได้เรือมาแล้ว แต่ใครกันจะขับเรือนะ

และแน่นอนไม่มีใครเหมาะเป็นกัปตันไปมากกว่า Fisherman

แม้ทั้ง 3 จะสามารถข้ามฝั่งทะเลได้สำเร็จ แต่การผจญภัยไม่จบแค่นั้น

การผจญอันตรายในป่าแบบนี้ ต้อง Huntsman เท่านั้น

แม้จะรอดพ้นออกมาจากป่าได้ แต่พวกเขาก็ต้องพบเจอกับปัญหาใหม่

และแล้วก็ถึงเวลาของวุ้นแปลภาษา

เมื่อมีแผนที่ก็ต้องมีคนที่ใช้งานเป็นสิ

และบุคคลนั้นก็คือ Explorer

แม้จะมาถึงจุดหมาย แต่พวกเขาก็ต้องพบกับความท้าทายครั้งใหญ่

นี่คือเวลาของ พิมพ์เขียวกับสร้างคานัต ของวิเศษชิ้นสุดท้าย

การแก้ปัญหาของนักผจญภัยทั้ง 3 คน ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญ ให้ทุกคนได้เข้าใจถึงคุณค่าของดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์

จากกิจกรรมจะเห็นได้ว่า นักผจญภัยทั้ง 3 คน เป็นตัวแทนของความเชี่ยวชาญและตัวตนของ ชาติ ส่วนของวิเศษก็คือมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ทั้ง 3 ชนชาติได้สร้างสรรค์ขึ้น กิจกรรมนี้จึงสอดแทรกการเรียนรู้อย่างแยบยล

อีกทั้งในโลกปัจจุบันที่หลากหลายพื้นที่มีความขัดแย้งทั้งทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และความบาดหมางทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมนี้พยายามจะชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จอย่างหนึ่งอย่างใดในหน้าประวัติศาสตร์หาได้เกิดขึ้นจากคนเพียงชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เกิดจากการร่วมมือ และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามามีส่วนในการสานต่อความสำเร็จจนถึงยุคปัจจุบัน เราในฐานะพลเมืองยุคปัจจุบันจะใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือสู่สิ่งใด เพื่อสร้างความสมานฉันท์กันในสังคม หรือสร้างความขัดแย้งและรอยบาดแผลอย่างไม่สิ้นหยุด


นักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมในครั้งนี้?

บทสนทนาที่ได้จากการอภิปรายสรุปบทเรียนร่วมกัน สามารถสรุปเป็นข้อความได้คร่าว ๆ ดังนี้

“...เป็นการช่วยให้เรียนรู้เรื่องราวของชนชาติฟินิเชียน เปอร์เซีย และฮิบรู รวมทั้งมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่กลุ่มชนเหล่านั้นสร้างได้อย่างแยบยล เข้าใจง่าย ได้มีส่วนร่วม สนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ...”

“...ความสำเร็จหนึ่ง ๆ ณ พื้นที่หนึ่ง ๆ ในหน้าประวัติศาสตร์ล้วนเกิดจากแลกเปลี่ยน เติมเต็มของตัวละครที่หลากหลาย ถ้าเข้าใจประวัติศาสตร์เช่นนี้ ก็สามารถใช้ประวัติศาสตร์สร้างความสมานฉันท์ผ่านเรื่องราวที่เคยมีมาร่วมกัน โดยไม่สนใจว่าคนที่อยู่ร่วมกับเราเป็นชนชาติใด ภาษาใด ศาสนาใด แต่เขาคือมนุษย์ที่พร้อมจะสร้างสรรค์ความสำเร็จใหม่ร่วมกับเรา...”

ซึ่งบทสนทนาที่ได้หลังจากกิจกรรม ก็สะท้อนว่ากิจกรรม "The Promised Land...ดินแดนแห่งตำนาน" บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ครูก๊อสมี่ได้ตั้งใจไว้


ครูท่านใดที่สนใจอยากลองนำกิจกรรมนี้ไปเล่นกับนักเรียนของท่าน ผมได้แนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปลองใช้ได้เลย ผมยินดีมาก ๆ ผมเคยใช้กับนักเรียนหลายห้อง และใช้ในรูปแบบออนไลน์ด้วย ก็พบว่าช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน สนุกสนาน ท้าทาย และที่สำคัญได้ความรู้ อีกทั้งถ้าลองนำไปปรับใช้กับเรื่องอื่น สาระอื่น ผมคิดว่าก็สนุกไม่แพ้กัน

สุดท้ายขอขอบคุณ insKru ที่เปิดพื้นที่ให้แชร์ไอเดีย หวังว่าไอเดียนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลาย ๆ ท่าน หากว่าครูท่านใดลองนำเทคนิคนี้ไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไร หรือมีความคิดดี ๆ อยากจะเสริมเพิ่มเติม สามารถแนะนำได้ผ่านช่องทางนี้ หรือ ทางเพจ Social Gozsip - ก๊อสกระซิบ ทิปสังคม

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: The Promised Land...ดินแดนแห่งตำนาน.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 79 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(11)
เก็บไว้อ่าน
(18)