icon
เข้าสู่ระบบ

Unplugged Coding : The Comllector

12741

เรียนรู้การทำงานของเครื่องจักร และมาฝึกใช้ทักษะการคิดเชิงนามธรรม ร่วมกับใช้เงื่อนไขในการตัดสินใจ ใครจะเป็นสามารถจัดชุดคอมพิวเตอร์ได้มากที่สุดกัน

สวัสดีครับ Play Makers Space มาแชร์ไอเดีย ในการออกแบบการ์ดเกมเพื่อการศึกษาในวิชา วิทยาการคำนวณ (เรื่อง การคิดเชิงนามธรรม)

โดยประยุกต์เกมคลาสสิกอย่าง SET จากปี 1988 มาเป็นเกม The Comllector (เดอะ-คอม-แลค-เตอร์) โดยผู้เล่นจะต้องอาศัยความเร็วในการเลือก และตัดสินใจการจัดชุดการ์ดคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ใครจัดชุดการ์ดได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะThe Comllector (เดอะ-คอม-แลค-เตอร์)

กิจกรรมการคิดเชิงนามธรรม x เงื่อนไข

จัดชุดการ์ดคอมพิวเตอร์ 3 ใบ

โดยตรวจสอบเงื่อนไขที่เหมือน หรือแตกต่างกัน

ตามเงื่อนไขที่กำหนด

1. Generation (1980/2000/2010)

2. สีพื้นหลัง (Y/B/R)

3. ลักษณะภาพ (สี/ลายเส้น/เงา)

4. จำนวนเครื่อง (1/2/3)


วิธีการเล่น

1.เปิดการ์ด 12 ใบ ไว้ตรงกลาง

2.ผู้เล่นแต่ละคน มองหาการ์ดที่สามารถจัดชุดได้โดยยึดเงื่อนไขในแต่ละข้อ ต้องเหมือน หรือต่างกันทั้งหมด

เช่น สี จะต้อง R/R/R หรือ R/Y/B

3.เมื่อผู้เล่นมองเห็นชุดการ์ดให้ประกาศ "Collect"แล้วชี้การ์ด 3 ใบที่เลือก เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข

4.ถ้าถูกต้อง ให้ผู้เล่นเก็ยการ์ดทั้ง 3 ใบ จัดชุดไว้หน้าตนเอง แล้วเปิดการ์ดจากกองจั่ว ขึ้นมาแทนที่

5.เล่นจนการ์ดหมดกองจั่ว และพื้นที่ตรงกลางไม่สามารถจัดชุดได้อีกแล้ว ใครจัดชุดได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ


ปล. ในกรณีที่การ์ดทั้ง 12 ใบตรงกลางไม่สามารถจัดชุดได้ ให้จั่วมาเพิ่ม 3 ใบ และในรอบถัดไปไม่ต้องจั่วเพิ่ม

ในแต่ละเงื่อนไขทั้ง 4 เงื่อนไข จะต้องเหมือนหรือต่างกันทั้งหมด

จากไอเดียนี้ สามารถต่อยอดในการวัดผลอย่างใบกิจกรรม เพิ่มได้ ทั้งนี้การจะพัฒนาในนักเรียนเกิดทักษะหรือสมรรถนะต่างๆ ไม่สามารถทำให้เกิดได้จากการเล่น หรือ เรียนเพียงครั้งเดียวได้ ผู้สอนควรส่งเสริม หรือจัดพื้นที่ให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง


พร้อมให้บริการ หลังเลิกเรียน ทุกวัน

และให้บริการวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด

#วันหยุดโปรดสอบถามก่อนล่วงหน้า

PlayMakersSpace (บอร์ดเกม) (เพชรบุรี)

https://maps.app.goo.gl/W8Z2NK2ekvMFVcWh7

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: The Comllector (Print).pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 22 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(8)
เก็บไว้อ่าน
(2)