ห้องเรียนธรรมชาติ : ผักหวานป่ากับการเรียนรู้

590

เปลี่ยนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ ในการเรียนรู้

ห้องเรียนธรรมชาติ : ผักหวานป่ากับการเรียนรู้

เปลี่ยนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ ในการเรียนรู้


โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต 5

เป็นโรงเรียนประถมขนาดกลาง เขตบริการ 3 หมู่บ้าน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม และค้าขายผลผลิตทางเกษตร

โรงเรียนจึงได้สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนขึ้น รวมถึงสวนผักหวานป่า ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของทั้งโรงเรียนและชุมชนด้วย ครูส้มจึงเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนธรรมดามาเป็นมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ใกล้ด้วย


โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

  • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
  • ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ
  • ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน
  • ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน
  • รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


จากการเรียนรู้จากของจริงทำให้เด็กๆสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ตลอดทั้งสามารถเปลี่ยนจากนักเรียนเป็น "วิทยากรผักหวานป่าตัวน้อย" แก่ผู้ที่มาเยี่ยมโรงเรียนได้ นอกจากจะได้ความรู้และสนุกแล้วยังฝึกทักษะการแสดงออกของนักเรียนได้อีกด้วย


คลิป VDO "วิทยากรผักหวานป่าตัวน้อย"

youtube.com/watch?v=WVM3renRWas&t=1s

0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline