เข้าสู่ระบบ

ประติมากรรมโคมไฟจากดินเยื่อกระดาษ

400

การนำเศษวัสุดเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทำมือต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้

ประติมากรรมกรรมโคมไฟจากดินเยื่อกระดาษและเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นการนำเศษวัสุดเหลือใช้ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทำมือต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนนั้นเห็นคุณค่าเศษวัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวเรา นำมาต่อยอดทางความคิดจินตนาการในการสร้างสรรค์สรรค์ให้ผลงานศิลปะมีประโยชน์ และสามารถเพิ่มมูลค่าในชิ้นงานอีกทั้ง ผู้เรียนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะนำมาต่อยอดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline