เข้าสู่ระบบ

ประติมากรรมโคมไฟจากดินเยื่อกระดาษ

770

การนำเศษวัสุดเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมโคมไฟจากดินเยื่อกระดาษและเศษวัสดุเหลือใช้

กิจกรรมชุดนี้ผู้ปกครองสามารถทำร่วมกันกับนักเรียนก็ได้เช่นกันค่ะเป็นการนำเศษวัสุดเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทำมือเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองกับนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันเพื่อสร้างความสัมพันธภาพในครอบครัวได้และยังต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกด้วยนะคะ

0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
3
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline