icon
giftClose
profile

2 กิจกรรมสอนให้เด็กช่างสงสัย ให้เหตุผลเป็น

25190
ภาพประกอบไอเดีย 2 กิจกรรมสอนให้เด็กช่างสงสัย ให้เหตุผลเป็น

เพราะเมื่อเด็กช่างสงสัย เขาจะพยายามค้นหาความจริง และไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ เพียงเพราะสังคมเชื่อตาม ๆ กันมา หากยังไม่ได้ใช้เหตุผลไตร่ตรองด้วยตนเอง . แต่หัวใจสำคัญที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ คือการที่ครูสร้างห้องเรียนให้เป็น

กิจกรรมฝึกให้เด็กช่างสงสัย: ข่าวเชื่อได้แค่ไหน?

.

คุณครูสามารถนำข่าวที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม หรือข่าวปลอม (ที่เคยมีคนหลงเชื่อ) มาเป็นโจทย์ให้นักเรียนได้สังเกต สงสัย และคิดหาคำตอบผ่าน 8 โครงคำถามฝึกคิด

ดังต่อไปนี้

.

1) เราจะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งนี้น่าเชื่อถือ

2) ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นความคิดเห็น

3) มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์เรื่องนี้ได้

4) ข้อมูลนี้ ตั้งใจเขียนไว้ให้ใครอ่านบ้าง

5) ทำไมผู้เขียนถึงเขียนสิ่งนี้ขึ้น

6) ทำไมเราถึงจะสงสัยเรื่องนี้

7) หลักฐานที่ยกมาใช้กับเรื่องนี้ 

ใช้อย่างถูกต้องไหม อย่างไร

 เมื่อดูคำตอบ 7 ข้อข้างต้น 

พาดหัวข่าวนี้น่าเชื่อถือหรือไม่

.

กิจกรรมฝึกให้เด็กให้เหตุผลเป็น: ฝึกจากเรื่องรอบตัว

ฝึกให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

โดยมีหลักฐานมาสนับสนุน

ผ่าน 6 คำถามด้านล่าง 

โดยคุณครูสามารถใช้นำเรื่องใกล้ตัวที่เป็นที่ถกเถียงได้ 

มาใส่ในตารางเพื่อเป็นประเด็นในการพูดคุย

.

1) ยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับเหตุผลที่ให้มาได้ไหม

2) หลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงที่สนับสนุนเหตุผลคืออะไร

3) ทำไมถึงเลือกหลักฐานดังกล่าว

4) อะไรคือเหตุลที่มีน้ำหนักที่สุด เพราะอะไร

5) เราสามารถโต้แย้งเหตุผลในข้อไหนได้บ้าง 

6) สรุปแล้วเราคิดว่าฝั่งไหนมีเหตุผลที่ดีกว่า


โดย ครูพล พลเรียน

กราฟฟิกโดย NANPED

.

ปรับไอเดียจาก p4c.com

.

.

อ้างอิงเนื้อหาที่ใช้สอน

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่:

https://economistfoundation.org/resources/

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(7)
เก็บไว้อ่าน
(12)