เข้าสู่ระบบ

ปรับเปลี่ยนเรื่องวุ่น ๆ ของวัยรุ่นวัยเ(ก)รียน

9962
ภาพประกอบไอเดีย ปรับเปลี่ยนเรื่องวุ่น ๆ ของวัยรุ่นวัยเ(ก)รียน

เปลี่ยน “ความรุนแรงวุ่น ๆ” ในห้องเรียนให้เป็นการเรียนรู้ “พฤติกรรม” ของผู้อื่นอย่างเข้าใจ

  • จากการสุ่มได้การ์ดสถานการณ์ “นักเรียนใช้ความรุนแรง” จะเห็นได้ว่านี้คือปัญหาที่เรามักพบได้บ่อยในห้องเรียน ซึ่งสาเหตุอาจมาจาก #ความเข้าใจผิดกัน #การน้อยใจกัน #การไม่ขอบกันเป็นทุนเดิม #ปัญหาส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปผ่านการ์ด 3 ใบที่เราได้รับ ในกิจกรรม (เ)ป(ลี่ยน)รับเรื่องวุ่น ๆ ของวัยรุ่นวัยเ(ก)รียน


  • ขั้นตอนกิจกรรม
  1. ครูสร้างการ์ดที่ชื่อว่า #กระจกสะท้อนนิสัย ขึ้นมาโดยในการ์ดแต่ละใบครูจะให้คู่กรณีที่ทะเลาะกันหรือนักเรียนที่ชอบใช้ความรุนแรงได้รับการ์ดเปล่า ๆ คนละ 5 ใบไว้ที่ตัว
  2. จากนั้นครูจะให้แต่ละฝ่ายหรือนักเรียนคนนั้นเขียนนิสัยที่ไม่ดีของตนเอง 5 นิสัยลงในการ์ดทั้ง 5 ใบ
  3. เมื่อเขียนเสร็จครูจะรวบรวมการ์ดของนักเรียนเหล่านั้นมากองไว้และให้นักเรียนคู่กรณีที่ใช้ความรุนแรงเป่ายิงฉุบกันใครชนะจะเปิดการ์ดก่อน
  4. เมื่อเปิดการ์ดแล้วนักเรียนคนนั้นต้องแสดงบทบาทสมมติหรือท่าทางให้เพื่อนในชั้นเรียนและคู่กรณีได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าพฤติกรรมที่เพื่อนถ่ายทอดออกมาเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะแก้ปัญหาอย่างไร
  5. ให้แต่ละฝ่ายสลับกันทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบการ์ดที่มี จากนั้นให้ครูสุ่มนักเรียนที่ชอบใช้ความรุนแรงลองบอกข้อดีและประโยชน์ของการใช้ความรุนแรงมาให้ครูและเพื่อน ๆ ฟัง (คำถามนี้จะทำให้นักเรียนฉุกคิดว่าสิ่งที่เราทำเมื่อมันถูกสะท้อนออกมาจากบทบาทสมมติมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาก ๆ จะทำให้นักเรียนมีสติมากขึ้น)
  6. และท้ายสุดครูจะอธิบายพฤติกรรมที่นักเรียนได้เขียนลงการ์ดว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรและควรแก้ปัญหาอย่างไร (ตรงนี้ครูควรวางตนเป็นกลางและใช้เหตุผลให้มากที่สุด เพราะเพียงบทบาทสมมติที่นักเรียนสื่อออกมาก็ทำให้นักเรียนฉุกคิดได้แล้วว่าพฤติกรรมที่เราทำลงไปมันไม่ดี)


2
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
23
ดาวน์โหลด
5
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline