สนุกกับชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม

341

ในวิดีโอมีการผสมผสานระหว่างเทคนิคการสอน QR code ใบความรู้ สรุปความรู้ เกมส์Gimkit ที่จะทำให้ผู้เรียนสนุกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ผ่านสื่อวิดีโอการสอนเรื่อง ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม

เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย ondemand ผ่านคลิปวิดีโอที่ครูผู้สอนได้จัดเตรียมไว้

ขั้นนำ

• สอนเกี่ยวกับชนิดของมุมต่างๆ โดยมีการทบทวนได้หลากหลายทางเช่น ใบงาน สรุปความรู้ คลิปวิดีโอออนไลน์ โดยทำเป็น QR code ให้นักเรียนได้แสกน

ขั้นสอน

  • ครูผู้สอนสอนอย่างละเอียด โดยอธิบายทุกขั้นตอน โดยครูผู้สอนจะอยู่ที่ใต้คลิปขวามือ พร้อมกับสอนโดยการใช้กระดิ่ง เพื่อให้นักเรียนสนุกและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ขั้นสรุป

• สรุปโดยให้นักเรียนได้ทำใบงานที่นักเรียนได้แสกน QR code ไป พร้อมทั้งเล่นเกมส์ Gimkit ตอบคำถามชิงเงินรางวัลหาผู้ชนะ

ท้ายคลิป

-ครูผู้สอนได้รวบรวมแหล่งความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมไว้ให้นักเรียนได้แสกนผ่าน QR code เพื่อให้นักเรียนสะดวกต่อการเรียนรู้

1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline