icon
giftClose
profile
frame

สมองกับการเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะ

18580

สมองกับการเรียนรู้ การอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ Problem–based Learning PBL classic

ถอดบทเรียน#สมองกับการเรียนรู้ การอบรมหลักสูตร #หลักสูตรฐานสมรรถนะ Problem–based Learning #PBL classic | วิเชียร ไชยบัง

เลือกประเด็น

00:00-3:13 : เกริ่นนำ

03:14-25:00 : นำเสนอ: การรับรู้ของมนุษย์

25:01-57:32 : นำเสนอ: มนุษย์เรียนรู้อย่างไร

57:33-1:17:23 : นำเสนอ: สมองกับการเรียนรู้

ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง #โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
#การอบรมหลักสูตร PBL Classic Online โรงเรียนนำร่องเชิงระบบรุ่นที่ 2”

โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ

วันจันทร์ที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Problem–based Learning PBL classic วันที่สอง เช้า

กับ ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง

#สมรรถนะ #เชิงระบบ #อบรมเชิงปฏิบัติการ #EF #self


จากช่อง youtube.com/c/ครูโค้ชโดยลําปลายมาศพัฒนา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(6)
เก็บไว้อ่าน
(1)