ที่มาการออกแบบ แบบประเมิน inskru

631
ภาพประกอบไอเดีย ที่มาการออกแบบ แบบประเมิน inskru

มาดูที่มาที่ไปของการออกแบบแบบประเมินครู ที่จะเปลี่ยนการประเมินครูให้มีความหมายกัน

เราได้ยินเสียงคุณครูบ่นถึงระบบประเมินมาอย่างยาวนาน

ทั้งเสียงที่ว่า "มีแต่เอกสาร" "ไม่บ่งบอกความเป็นจริงเลย"


เลยเกิดคำถามว่า แล้ว "การประเมินครูแบบไหนถึงจะมีความหมาย"


ในช่วงนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากครูนี ที่ครูนำตัวชี้วัดของการประเมิน

แต่ละตัว มาออกแบบเป็นคำถาม ให้นักเรียนตอบ

เพื่อเอาผลจากที่นักเรียนตอบมาใส่ในแฟ้มประเมิน


ตอนนั้นรู้สึกประทับใจมาก ๆ ว่า เสียงของนักเรียนนี่แหละ

เป็นคนบ่งบอกห้องเรียนของครูคนนั้นได้ดีที่สุด

และจริง ๆ แล้วก็ควรมีพื้นที่ให้นักเรียนได้ส่งเสียง

เพื่อที่ตัวเองจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตัวเอง


เราเลยต่อยอดจากครูนี โดยเริ่มทำการรีเสิร์ช

ผ่าน 3 มุมมอง ได้แก่

1. มุมมองของนักเรียน

เราปล่อยแบบสอบถามไปให้นักเรียนตอบมา 100 คน ว่าถ้าเสกครูขึ้นมาได้

จะเสกครูแบบไหน และไม่อยากได้ครูแบบไหน


ผลคำตอบออกมาน่าสนใจว่า มากกว่าเรื่องการสอนของครู

สิ่งที่เด็ก ๆ ตอบ ตัวตน ลักษณะนิสัย การกระทำของครูมีผลอย่างมาก


(ภาพสรุป ผลคำตอบของนักเรียน)


เลยทำให้ค้นพบว่าแบบประเมินที่จะออกแบบไป

น่าจะต้องมีการสะท้อนตัวตนของครูด้วย

2. มุมมองของครู

เราปล่อยแบบสอบถามไปให้ครูว่า อยากรู้อะไรจากนักเรียน


ก็ได้เห็นมุมมองว่าครูส่วนใหญ่อยากรู้ว่า

ตัวเองสอนเข้าใจมั้ย ชอบสื่อที่ใช้อันไหน

3. มุมมองของกระทรวง

รีเสิร์ชเกณฑ์ต่าง ๆ ของกระทรวง ว่าส่วนใหญ่อยากรู้อะไรจากครู

ในมุมไหนบ้าง


รวม 3 ข้อค้นพบมาออกแบบเป็นชุดคำถามแรกที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดต่าง ๆ

โดยตั้งเป้าว่า แบบประเมินนี้จะต้อง

1.บ่งบอกครูได้อย่างแท้จริง

2.เติมไฟคุณครู

3.ส่งเสิมให้ครูสามารถไปพัฒนาตนเองต่อ


โดยแบ่งคำถามออกมาเป็น 4 มุม ได้แก่

1.ตัวครู

1.1 มุมความเป็นพื้นที่ปลอดภัย

1.2 เด็กนึกถึงเราแบบไหน


เพื่อนำมาเติมในส่วนที่ตัวเองยังขาดไป

2.การจัดการชั้นเรียน

โดยทั้ง 4 มุมในการจัดการชั้นเรียนนี้ ได้มาจากการตกตะกอนของ ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ (อ.เปี๊ยก) อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เพื่อนำมาออกแบบการจัดการชั้นเรียนของตนเองต่อไป

3.การสอนและการวัดประเมินผล

3.1 ความรู้สึกอยากเรียนคาบนี้ของนักเรียน

3.2 ความตั้งใจสอนของคุณครู ที่นักเรียนสัมผัสได้

3.3 สิ่งที่คุณครูสามารถพัฒนาได้

3.4 ส่วนที่ชอบ ทั้งในแง่ของการสอน และในแง่อื่น ๆ

3.5 การวัดประเมินผลของครู ทั้งในแน่การให้ชิ้นงาน และการให้ Feedback


เพื่อนำมาพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลของตนเองต่อไป


4.ตัวนักเรียนเอง

เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ท่ีไม่ใช่แค่เกรดหรือคะแนน แต่เป็นสิ่งที่นักเรียนเปลี่ยนไปหลังจากได้เรียนกับครู รวมถึงเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองของนักเรียนต่อไป


โดยได้ทำทั้ง version online -> inksru.com/evaluation

และ offline -> inskru.com/idea/-M-ckpgQbgTvCjE0GS1i (สามารถสรุปออกมาเป็น Report หน้าเดียว)เสียงสะท้อนหลังจากที่ คุณครู ได้ทดลองนำไปใช้ :)สุดท้ายนี้หวังว่า เสียงของนักเรียนจะดังขึ้น สิ่งที่คุณครูได้ตั้งใจทำในห้องเรียนจะถูกมองเห็น

และเป็นการประเมินที่มีความหมาย ที่ทั้งคุณครูและนักเรียนได้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน


ด้วยรักจากทีมงาน insKru

ผู้พร้อม support ทุกการเดินทางของคุณครู

แท็กที่เกี่ยวข้อง

1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
1
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline